Ammatillinen koulutus pärjäsi hyvin kevään 2022 yhteishaussa

Pe 25.03.2022 11:00

Kevään 2022 toisen asteen koulutuksen yhteishaku päättyi tiistaina 22.3.2022. Yhteishaku oli tarkoitettu perusopetuksen päättäville ja ilman tutkintoa oleville hakijoille. Toisen asteen yhteishakuun yhdistettiin tänä keväänä kolme aiemmin erillistä hakua: ammattiopistojen ja lukioiden haku, erilaisten valmentavien koulutusten haut ja haku erityisammattiopistoihin. Yhteishaussa haettiin ensimmäistä kertaa yhdellä hakulomakkeella kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin. Yhteishaussa eivät voineet enää hakea ammatillisen koulutuksen, lukion tai korkeakoulututkinnon aiemmin suorittaneet.

Valtakunnallisesti ammattiopistoihin pyrki ensisijaisena hakuvalintana vajaat 29 400 hakijaa, kun määrä esimerkiksi viime vuonna oli yli 37 000. Lukioihin haki tämän kevään haussa lähes 34 300, eli miltei saman verran kuin viime keväänä (YLE uutiset).

Etelä-Kymenlaakson ammattiopistoon haki kevään 2022 yhteishaussa ensisijaisena hakutoiveen yhteensä 480 hakijaa, josta tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA) haki 17 hakijaa. Hakijamäärä laski edelliseen vuoteen verrattuna. Hakijamäärän laskun vaikutti muun muassa peruskoulun päättävien oppivelvollisten määrän lasku (n. -70 hlöä) sekä yhteishaku-uudistus, joka rajasi hakukelpoisuutta. Vertailun vuoksi seudun lukioihin haki ensisijaisena hakutoiveena yhteensä 363 hakijaa. Ammatillisen koulutuksen kiinnostus säilyi edelleen korkeana edellisten vuosien tapaan.

Ekamissa oli yhteishaun aloituspaikkoja Etelä-Kymenlaakson oppivelvolliseen ikäluokkaan (n. 750) nähden reilusti: 527 paikkaa ammatillisiin perustutkintoihin ja 100 paikkaa tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA). Ammatillisten perustutkintojen vetovoimaluku oli tämän kevään yhteishaussa 0,9. Ekamin suosituimpia hakukohteita olivat sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, Hamina (61 hakijaa), sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Kotka (54 hakijaa), logistiikan perustutkinto, Kotka (49 hakijaa), merenkulkualan perustutkinto, Kotka (43 hakijaa) sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Hamina (33 hakijaa). Aloituspaikkoihin nähden vähiten hakijoita oli seuraavissa tutkinnoissa: puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kotka (3), liiketoiminnan perustutkinto, Hamina (8) ja elintarvikealan perustutkinto, Kotka (8).

 

Lisätietoja 
kuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen 
Puh. 050 577 0993, sami.tikkanen(a)ekami.fi 

 

Jaa