Ekami ja Kymen Yrittäjät tiivistävät yhteistyötä

Ke 26.08.2020 09:45

Ekamin ja Kymen Yrittäjät Ry:n yhteistyöllä on vahvat perinteet monien vuosien ajalta.

Kevään 2020 aikana Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (Ekami) ja Kymen Yrittäjät ry päättivät yhteistuumin vahvistaa hyvää ja pitkäkestoista yhteistyötä yhteistyösopimuksella. Tehdyllä sopimuksella halutaan seurata ja kehittää yhteistyötä edelleen.

Sopimuksessa on tavoitteena lisätä konkreettista yhteistyötä Ekamin ja yrittäjäjärjestöjen jäsenten välillä. Tavoitteena on esimerkiksi kartoittaa yrittäjien toiveita ja tarpeita koulutuksen ja muiden yhteistyötarpeiden suhteen. Ekami tarjoaa koulutusta yrittäjille useilla eri osa-alueilla, kuten digiosaamisessa, yrittäjien ammattitutkinnossa sekä yksilöllisten tarpeiden mukaan eri tutkintojen tutkinnon osissa. Lisäksi Ekami järjestää työpaikkaohjaajakoulutusta paikallisyhdistysten jäsenyrityksille tarvittaessa. Työelämässä oppimisen (koulutus- ja oppisopimukset) toimintamalleja tullaan kehittämään yhteisesti Kymen Yrittäjien ja Ekamin välillä. Jatkossa tavoitteena on saada yhä useampia yrittäjiä kertomaan opiskelijoille yrittäjyydestä, yrityksen toiminnasta sekä yritysten toimialojen kehitysnäkymistä.

Yhteistyösopimuksen myötä Ekamin palveluja ja koulutustarjontaa tullaan esittelemään maakunnan yrittäjäjärjestöjen yli 2000 jäsenyritykselle. Tavoitteena on kehittää molempien osapuolten toimintaa yhteistyökumppanuuden kautta pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

– Uskomme molempien osapuolten hyötyvän tiiviimmästä ja vaikuttavammasta yhteistyöstä, totesi kuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen tyytyväisenä allekirjoitustilaisuudessa.

Yhteistyösopimuksen allekirjoittivat Kymen Yrittäjien puheenjohtaja Hannu Lehtinen ja

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen perjantaina 14.8.2020.

Jaa