Ekamille lisärahoitusta opetuksen ja ohjauksen lisäämiseen sekä koronaepidemian tukitoimiin

Pe 21.05.2021 11:45

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt ammatillisen koulutuksen lisärahoituksen myöntämisestä ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Rahoituksesta 80 miljoonaa myönnettiin opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen ja 17,5 miljoonaa koronavirusepidemian vahinkojen korjaamiseen ammatillisessa koulutuksessa. Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettiin 80 miljoonaa euroa yhteensä 115:lle koulutuksen järjestäjälle osana Oikeus osata -ohjelmaa. Koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin ammatilliseen koulutukseen myönnettiin lisärahoitusta yhteensä 17,5 miljoonaa euroa 96:lle koulutuksen järjestäjälle.

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymälle Ekamille on myönnetty opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin yhteensä 1,267 miljoonaa euroa sekä koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin 485 000 euroa vuosille.

Opetuksen ja ohjauksen lisärahoituksella voidaan palkata uusia opettajia ja ohjaajia sekä lisätä nykyisten tuntiopettajien opetustuntimääriä. Lisäksi rahoitusta voidaan käyttää opetuksen tukihenkilöstön palkkaamiseen, jolloin opettajien työpanosta on mahdollista kohdentaa enemmän itse opetukseen. Koronavirusepidemian tukitoimiin tarkoitetulla lisärahoituksella ehkäistään opintojen keskeyttämistä ja lisätään opiskelijoiden hyvinvointia. Rahoituksella tasoitetaan myös opiskelijoiden osaamiseroja ja varmistetaan valmistuvien ammattiosaamista. Tukitoimia on tarkoitus kohdentaa erityisesti pitkien etäopetusjaksojen aiheuttamien ongelmien lieventämiseen sekä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn. Opetuksen ja ohjauksen lisärahoitus kohdistuu vuosille 2021-2023 ja koronaepidemian tukitoimiin tarkoitettu rahoitus on vuodelle 2021.

Olemme todella tyytyväisiä opetus- ja kulttuuriministeriön lisärahoituspäätökseen. Lisärahoituksen turvin pystymme lisäämään opetusta ja ohjausta nuorille eli yhteishaun kautta opintonsa aloittaneille sekä niille aikuisopiskelijoille, joilla on tukitarpeita esimerkiksi perustaidoissa tai suomenkielessä.  

https://minedu.fi/-/ammatillisen-koulutuksen-opettajien-palkkaamiseen-80-miljoonaa-koronaviruksen-oppimisvelan-paikkaamiseen-17-5-miljoonaa

 

Lisätietoja

Sami Tikkanen

Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Jaa