Ekamin oppisopimustoimisto palkitsi vuoden oppisopimustähdet

Ti 06.11.2018 13:00

Ekamin oppisopimustoimistolla on jo perinteeksi muodostunut tapa palkita vuoden oppisopimustähdet, eli oppisopimustoiminnassa ansioituneet opiskelijat, työnantajat ja työpaikkaohjaajat.

Tämän vuoden opiskelijoista tähdeksi nousi Anu Bindar, joka työskentelee osakkaana Reijon Diesel Oy:ssä. Suomen Opso ry palkitsi Bindarin myös valtakunnallisella Vuoden yrittäjäoppisopimusopiskelijan tittelillä 29.10.2018 Helsingissä. Bindar suorittaa Ekamissa oppisopimuksella jo kolmatta tutkintoaan.

Vuoden työpaikkaohjaajaksi valittiin Antti Yläoutinen. Hän työskentelee Danisco Sweeteners Oy:ssä. Antti on jo monen vuoden ajan toiminut Ekamin oppisopimusopiskelijoiden työpaikkaohjaajana. Erityisen näkyvän ohjaajan roolin hän on ottanut tänä vuonna. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöuudistus mahdollisti lyhyet oppisopimusjaksot työpaikoilla ja Yläoutinen onkin ehtinyt toimia jo useiden opiskelijoiden ohjaajana kuluneen vuoden aikana.

Kirsi Hovikorpi, Kalle Honkanen ja Anu Bindar olivat kaikki yllättyneitä, mutta otettuja valinnastaan vuoden oppisopimustähdiksi.

Vuoden tähti -työnantaja on Kotkamills Oy. Yritys tarjoaa vuosittain useita kymmeniä työelämässä oppimisen mahdollisuuksia Ekamin opiskelijoille. Tänä vuonna yrityksessä on tehty eniten lyhytkestoisia oppisopimuksia Ekamin oppisopimustoimiston kanssa. Lisäksi Kotkamills Oy on käyttänyt oppisopimusta rekrytoidessaan valmistumassa olevia prosessiteollisuuden ja tekniikan alan opiskelijoita. Kunniakirjan otti vastaan henkilöstön kehittämispäällikkö Kalle Honkanen.

Tänä vuonna Ekamin oppisopimustoimisto päätti poikkeuksellisesti ojentaa kunniakirjan myös yksittäiselle opettajalle. Kunniakirjan sai Kirsi Hovikorpi, joka luotsaa Ekamissa prosessiteollisuuden opiskelijoita uutta ammattia kohti. On Hovikorven ansiota, että Ekamissa alettiin heti alkuvuodesta tehdä uudentyyppisiä lyhyitä oppisopimuksia. Hovikorven kaksi ryhmää oli lähdössä alkuvuodesta työelämään ja suurin osa opiskelijoista oli saanut palkallisen työn jakson ajaksi. Koska lainsäädäntö edellyttää näissä tapauksissa oppisopimuksen solmimista, loimme uutta toimintamallia samalla kun teimme sopimuksia prosessiteollisuuden työpaikoilla. Tästä johtuen Ekami olikin jo keväällä valtakunnallisten tilastojen kärkioppilaitoksia lyhyiden oppisopimusten määrässä.

Jaa