Ekamin uuden ilmeen taustalla yhteistyö kotkalaisen Natasha Design Ky:n kanssa

Ke 12.12.2018 13:00

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekamin brändi on uudistunut vuoden 2018 aikana. Visuaalinen brändiuudistus tuli Ekamille ajankohtaiseksi ammatillisen koulutuksen reformin ja organisaatiomuutosten myötä.

- Kilpailu ammatillisen koulutuksen kentällä kovenee, joten oppilaitoksen maineella on väliä. Sillä voidaan luoda kilpailuetua. Keskiössä hyvän maineen rakentamisessa ovat aina arjen teot. Niiden perusteella asiakas, meidän tapauksessamme opiskelija, muodostaa kokemuksensa. Viestinnän rooli on sitten kertoa näistä arjen teoista niin, että muutkin voivat niistä kiinnostua, Ekamin CDO Annika Vilkki sanoo.

Prosessissa uudistettiin muun muassa Ekami-konsernin logot, asiakaslupaukset, www-sivut ja visuaalinen ilme. Visuaalisessa uudistuksessa Ekamin kumppanina toimi kotkalainen Natasha Design Ky.

- Natasha Designilla oli mahdollisuus antaa meille graafisen suunnittelun osaamista, ja Ekamilla taas oli mahdollisuus sparrata Natasha Designia liiketoiminnassa ja yrityksen omien vahvuuksien löytämisessä. Tämä tarjosi molemmille osapuolille todellisen win-win-tilanteen, Vilkki kertoo.

- Ekamin CDO Annika Vilkiltä ja verkostossa olevilta asiantuntijoilta saamani sparrauksen avulla olen pystynyt kehittämään yritystäni aivan uudella tavalla. Iloinen asenteeni on vaikuttanut siihen, että liiketoimintani on lähtenyt lentoon, Natasha Varis Natasha Designista kuvailee.

- Brändiuudistuksen suuntaviivojen löytämiseksi haastattelimme laajasti Ekamin henkilöstöä ja johtoa. Huomasimme, että vuosien varrella tehtyjen muutosten myötä oltiin samalla menetetty jotakin. Visuaalinen ilme oli vähän hakoteillä. Brändiuudistus antoi mahdollisuuden kirkastaa ja vahvistaa Ekamin identiteettiä, Vilkki sanoo.

Prosessin aluksi käytiin yhdessä läpi, mikä Ekamin visuaalisessa brändi-ilmeessä kaipaa muutosta ja mitä toisaalta voidaan säilyttää. Hyvä verkkosivupohja oli olemassa, joten ilmeen kirkastusta tehtiin olemassa olevaan pohjaan ja rakenteeseen.

–Siihen oli luontevaa istuttaa uudet värit, fontit ja kuvamaailma, Varis sanoo.

Natasha Design'in pääkonttori sijaitsee Karhulan teollisuuspuiston Villa Maisemassa. Kuvassa vasemmalta Natasha Varis, Annika Vilkki ja Eeva Tilli.

Natasha Design suunnitteli Ekami-konsernin uudet logot, www-sivut ja koko visuaalisen ilmeen. Visuaalinen ilme piti sisällään kuvamaailman, värimaailman, typografian, graafiset elementit, ilmoituspohjat, verkkobanneripohjat, powerpoint-pohjat ja sähköisten infotaulujen ulkoasun. Visuaalisen brändi-ilmeen tueksi Natasha Design tuotti brändioppaan yhdessä Vilkin ja Ekamin viestintäsuunnittelijan Eeva Tillin kanssa.

- On ollut ilo tehdä yhteistyötä Natasha Designin kanssa. Saimme raikkautta Ekamin brändi-ilmeeseen ja pääsimme vaihtamaan näkemyksiä puolin ja toisin, Vilkki sanoo.

Visuaalisen brändi-ilmeen lisäksi Natasha Design on tehnyt Ekamin yhteishakukampanjan suorajakelumainoksen ja kampanjan laskeutumissivut, etsivä nuorisotyö Findersin juhlajulkaisun, Kymen Konservatorion Suomi100 Sävelin –tapahtuman visuaalisen ilmeen ja Ekami-muistikirjan visuaalisen suunnittelun ja taiton. Varis on toiminut myös Ekamin viestintäsuunnittelija Eeva Tillin senior advisorina.

- Natasha on auttanut minua uuden graafisen ilmeen haltuunotossa ja opastanut graafisen suunnittelun työvälineiden käytössä. Olen oppinut Natashalta valtavasti visuaalisesta markkinoinnista, Tilli sanoo.

Ekamin ja Natasha Designin yhteistyö jatkuu yhä erilaisissa projekteissa. Ekamin lisäksi Natasha Design on tehnyt yhteistyötä muun muassa Kymenlaakson Kauppakamarin, Mediatehdas Dakarin, Karhulalainen-lehden, Mad Croc Rally –tapahtuman ja Pro Sunila ry:n kanssa.

Jaa