Ekamissa siirrytään etäopiskeluun ja -opetukseen 18.3.2020

Ma 16.03.2020 19:00

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami siirtyy valtioneuvoston linjauksen mukaisesti keskiviikkona 18.3.2020 kaikkien koulutusten sekä yksilö- ja ryhmämuotoisten valmennusten osalta ohjattuun etäopiskeluun ja -opetukseen toistaiseksi. Uusia ryhmiä ei aloiteta. Tilannetta seurataan päivittäin ja ohjeistusta täydennetään tarvittaessa.

Lähiopetus keskeytetään vähintään 13.5.2020 asti.

Riskiryhmiin kuuluvien henkilöstön jäsenten ja opiskelijoiden, (astma, diabetes, sydänsairaus ym.) on syytä jäädä kotiin etätöihin tai -opiskeluun huomisesta tiistaista 17.3. alkaen. Opiskelijoiden sovittava etäopetukseen siirtymisestä opettajan kanssa.

Älä tule kampukselle, jos epäilet itselläsi tartuntaa.

Tiedotamme tilanteesta säännöllisesti opiskelijoille, huoltajille ja henkilöstölle sähköpostilla, intranetissä ja Wilmassa. Ulkoiset tiedotteet löytyvät verkkosivulta Ekami.fi/ajankohtaista.

  • Ekamin koulutustiimeissä ja Rannikkopajoilla tehdään tarpeelliset järjestelyt ja suunnitelmat etäopetuksen/valmennuksen järjestämiseksi.
  • Varmistamme etäopetuksen ja -ohjauksen keinoin, että opiskelijat kehittävät osaamistaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti ja, että opiskelijat valmistuvat aikataulussa.
  • Opettajat ohjeistavat, miten ja milloin siirtyminen etäopiskeluun tapahtuu. Jos ryhmällä on jo olemassa etäopiskeluun tarvittavat valmiudet, etäopiskelu voidaan aloittaan jo aiemmin. Opiskelijat valmennetaan etäopetukseen tarvittavien ohjelmien käyttöön seuraavien päivien aikana.
  • Ekami Consulting Oy:n tilauskoulutuksia siirretään mahdollisuuksien mukaan. Meneillään olevat työvoimakoulutukset toteutetaan mahdollisuuksien mukaan etäopetuksena, uusia ryhmiä ei toistaiseksi aloiteta.
  • Ekamin opiskelija-asuntola suljetaan 18.3.2020 alkaen.

Työpaikalla oppiminen jatkuu

Kaikkien opiskelijoiden työpaikalla oppiminen (koulutussopimukset) ja näytöt jatkuvat, mikäli se on työnantajan puolesta mahdollista ja turvallista opiskelijalle. Oppisopimusopinnot jatkuvat asianomaisen työnantajan ohjeiden mukaisesti työpaikalla oppimisella.

Ekamin tiloissa tapahtuva toiminta, seminaarit, tilaisuudet ja kokoukset

Siirrymme etätöiden tekemiseen niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Ekamin ulkopuolelle suuntautuvat kokoukset, seminaarit ja koulutukset on peruttu.

Ekamin tilaisuudet ja tapahtumat, joissa on mukana ulkopuolisia osallistujia, on peruttu, siirretty tai järjestetään verkon välityksellä, esim. Skype- tai Teams-kokouksena. Ekamin järjestämät tai Ekamin tiloissa järjestettävät tapahtumat on peruttu toukokuun loppuun asti.

Ekamin liikuntasalien käyttö lakkautetaan, opetusravintola ja -kahvilatoiminta sekä hius- ja kauneuspalvelut suljetaan viimeistään 18.3.2020 alkaen.

Ulkomaanmatkat

Ulkomaille tehtävät työmatkat on peruttu ja opiskelijoiden kansainvälisen liikkuvuus on lopetettu. Emme ota toistaiseksi vastaan vierailudelegaatioita.

Ulkomailta palaavat opiskelijat, valmentautujat ja henkilöstö ohjeistetaan etätöihin tai -opiskeluun. Myös, jos samassa taloudessa asuva perheenjäsen/asuinkumppani on juuri palannut ulkomailta. Edellä mainitussa tapauksessa on oltava yhteydessä esimieheen, opettajaan tai valmentajaan etukäteen.

Lisätietoja
kuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen
 

Jaa