Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa - ekamilaisten terveiset konferenssista

Ti 17.04.2018 13:45

Vuosittain järjestettävä ITK Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi pidettiin tänä vuonna Hämeenlinnassa 12.-13.4.2018. ITK on Suomen suurin digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtuma, jossa esitellään koulutuksessa käytettävää opetusteknologiaa sekä uusia innovaatioita ja kokeiluja. Ekami on mukana Healthy Future-hankkeessa, joka esittäytyi tänä vuonna konferenssissa.

 Ekamin ITK-edustajat Hanna Arminen, Helena Sorsa ja Henna Ström-Kallio.

Puheenaiheena muun muassa digitaaliset osaamismerkit

Ekamin ravintola- ja cateringala on mukana Healthy Future -hankkeessa, jonka tavoitteena on syventää ja laajentaa ruokapalvelualan opetusta sekä edistää ruokakulttuurin kehitystä niin sosiaalisesti, ympäristöllisesti kuin eettisestikin kestävämpään suuntaan muun muassa digitaalisia menetelmiä hyödyntäen. Ennen ITK-päivien virallista osuutta Healthy Future –hankkeen edustajat Ekamista ja Omniasta pitivät hankkeen sisällöistä ja tuotoksista levitystilaisuuden alan toimijoille. Varsinaisilla ITK-päivillä esiteltiin hankkeessa hyödynnettyjä kestävän kehityksen digitaalisia osaamismerkkejä.

Digitaaliset osaamismerkit ovat uudenlainen tapa ohjata oppijaa dokumentoimaan osaamistaan ja kannustaa häntä ohjautumaan itsenäisesti opittavan aiheen tai ilmiön ympärille teknologiaa hyödyntämällä. Digitaaliset osaamismerkit mahdollistavat yksilöllisen oppimisen joustavasti, oppijan omaan tahtiin. Osaamismerkit olivatkin yksi konferenssin kantavista teemoista: osaamismerkkien käyttöä esiteltiin myös lukuisissa muissa konferenssin foorumeissa.

Healthy Future -hankkeen edustajien lisäksi myös Ekamin erityisen tuen ohjaava opettaja Helena Sorsa vieraili konferenssissa. Hän kiikaroi ratkaisuja, joilla voitaisiin edistää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimista. Konferenssissa esiteltiinkin tutkimustuloksia tarkkaavuuden häiriöiden vaikutuksesta nettilukutaitoon ja kerrottiin siitä, kuinka erilaisia some- ja videototeutuksia on hyödynnetty valmentavassa koulutuksessa.

Kokkikilta-verkoston ruokatuotannon lehtorit Henna Ström-Kallio Ekamista ja Oona Haapakorpi Omniasta esittelivät kestävän kehityksen digitaalisia osaamismerkkejä ITK-päivien yhteydessä. Kuva: Esko Lius

Innovaatioista suunnitelmallisuuteen

Muita konferenssin teemoja olivat muun muassa oppimisanalytiikka, jolla haetaan konkreettisesta hyötyä ja apua oppimisen yksilöllisten ratkaisujen löytämiseksi. Lisäksi robotiikka ja pelillisyys näkyivät aiempien vuosien tapaan tänäkin vuonna: tilaisuuden esimerkiksi avasi humanoidirobotti Elias. Konferenssissa oli esillä myös monia 360-virtuaaliympäristöjä, sekä niitä hyödyntäviä virtuaaliopetuksen toteutuksia.

Koulutuksen kentällä on tehty paljon erilaisia digitaalisuutta hyödyntäviä kokeiluja ja kehitetty innovaatioita. Nyt näyttäisi siltä, että keskusteluun on noussut kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen ja tarve systemaattisille suunnitelmille näiden kokeilujen eteenpäin viemiseksi.

Taikalattia oli yksi uusimmista konferenssissa esitellyistä teknologian innovaatioista.

3D Bearin työpajassa opittiin, mitä tarkoittaa lisätty todellisuus ja pohdittiin, miten sitä voisi hyödyntää opetuksessa.

Kirjoittajat: Hanna Arminen, Henna Ström-Kallio ja Helena Sorsa

Jaa