Kotka-päivässä sovittiin ammatillisen koulutuksen yhteistyöstä

Ma 01.10.2018 14:45

Ekami osallistui Kotkan kaupungin järjestämään Kotka-päivään Pietarissa 27.9.2018. Kotka-päivien aikana Kotkan kaupunki ja Pietarin kaupunki allekirjoittivat yhteissopimuksen toimenpidesuunnitelman-tiekartan vuosille 2019-2021. Yksi tärkeä osa Kotkan ja Pietarin yhteistyötä on ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyö. Yhteistyö tarkoittaa opiskelija- ja opettajavaihtoa, yhteisten kurssien järjestämistä, työpaikalla tapahtuvaa koulutusta sekä kilpailutoimintaa.

Ekami tapasi Kotka-päivässä viiden eri oppilaitoksen edustajia.

Admiral Makarov State University of maritime and Inland Shipping -oppilaitoksen kanssa Ekami sopi, että koulutusyhteistyötä, koulutusten markkinointia ja yhteisiä harjoituksia jatketaan. Lisäksi valmistellaan opiskelijavaihdon järjestämistä molempien oppilaitosten koululaivoilla.

Petrovsky Collegen kanssa Ekami sopi sähkö-, automaatio- ja ICT-, matkailu- ja turvallisuusalan yhteistyöstä täsmentämisestä sekä digitaalisten oppimisympäristöjen ja digipedagogiikan yhteisistä työpajoista. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä myös ammattiosaamisen kilpailutoiminnasta.

Saint Petersburg Restoration and Art Collegen kanssa Ekami juhlisti 20-vuotisen yhteistyön juhlavuotta. Yhteistyötä jatketaan pintakäsittely- ja rakennusalan opiskelijavaihdossa, opettajavaihdossa, kilpailutoiminnassa sekä kielten opetuksessa.

Auto Transport and Elektromechanical Collegen kanssa Ekami neuvotteli yhteistyösopimuksen uusimisesta. Yhteistyösopimus laaditaan vuosille 2019-2021 pääosin saman sisältöisenä kuin aiempi sopimus. Uudeksi yhteistyöalueeksi sovittiin autojen elektroniikka sekä vikadiagnostiikka.

St. Petersburg Technical College of Management and Commerce -oppilaitoksen kanssa Ekami kävi läpi aiempaa yhteistyötä. Oppilaitoksen edustajat olivat tyytyväisiä Ekamissa toteutettuihin opiskelijavaihtoihin sekä matkailualan kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Erityisenä kiinnostuksen kohteena oli ammatillisen koulutuksen uudistukset Ekamissa, kuten rahoituksen ja opiskeluaikojen muutos sekä Kilta-koulun pedagoginen malli.  Uudeksi yhteistyökohteeksi sovittiin elektroniikka ja robotiikka. Kiinnostusta herätti myös drone-teknologiaan liittyvä yhteistyömahdollisuus. Tapaamisen päätteeksi oppilaitokset allekirjoittivat yhteistyösopimuksen.

Ekamin oppilaitoskumppaneiden tapaamiset sujuivat kaiken kaikkiaan tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyö Kotka-päivien aikana tavattujen  oppilaitosten kanssa luo hyvät puitteet seudun opiskelijoiden kansainvälisyysosaamiseen kehittämiseen, monikulttuurissa tiimeissä toimimiseen sekä käytännön venäjän ja englannin kielitaidon kehittymiseen.

Jaa