Toimitilaohjelma vuosille 2018-2025 hyväksytty - kampusten koulutusalatarjonta järjestellään uudelleen

To 31.05.2018 09:45

Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan 24.5.2018 Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän toimitilaohjelman vuosille 2018-2025. Ohjelman tarkoituksena on varmistaa koulutuskuntayhtymän toimintaa tukevat, turvalliset, terveelliset ja viihtyisät tilat, joiden ylläpito voidaan järjestää suunnitelmallisesti tulevaisuuden tarpeet huomioiden.  Niin ikään tarkoituksena on profiloida koulutuskuntayhtymän eri kampukset, jolloin pystytään huomioimaan paitsi alakohtaiset erityistarpeet myös alojen väliset synergiat niin tilojen käytössä kuin kehittämisessä. Keskittämällä kalliita ja erityisiä oppimisympäristöjä vaativat alat, mahdollistetaan nykyaikaiset ja työelämän kaltaiset oppimisympäristöt opiskelijoille. Samalla turvataan rakennusten kunto ja määritetään hyvä perusta vuosittaiselle talous- ja toimintasuunnitelmalle sekä investointiohjelmalle. Toimitilaohjelman tavoitteena on saavuttaa 15.000 brutto m2:n vähennys toimitiloihin vuoteen 2025 mennessä, jolla turvataan taloudelliset toimintaedellytykset.

Toimitilaohjelman perusteena ovat toimintaympäristössämme tapahtuvat merkittävät muutokset, kuten ikäluokkien merkittävä pieneneminen ja ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä tiivistyvä yhteistyö työelämän kanssa.  Tarve työelämän kaltaisiin oppimisympäristöihin lisääntyy, mikä kasvattaa investointitarpeita. Opiskelijakohtaisen rahoituksen väheneminen ammatillisen koulutuksen uuden rahoitusjärjestelmän myötä edellyttää myös sopeutumista pienempään tulorahoitukseen.

Toimitilaohjelman keskeiset toimenpiteet vuosille 2018-2025 ovat seuraavat:

Haminan ja Malmingin kampusten profilointi tekniikan ja liikenteen alojen kampuksiksi.

  • Haminan kampukselle keskitetään sähkö-, automaatio-, ICT- alan sekä auto-alan oppimisympäristöt. Haminan kampukselle jää tekniikan alojen lisäksi liiketalouden, käsi- ja taideteollisuuden sekä ravintola- ja cateringalan oppimisympäristöt.

  • Malmingin kampukselle keskitetään rakennus- ja pintakäsittelyalan, talotekniikka-alan sekä logistiikka-alan oppimisympäristöt

Kotekon kampuksen profilointi hyvinvointi- ja palvelualojen sekä kielikoulutuksen kampukseksi.

  • Kotekolle keskitetään kielikoulutuksen, matkailu-, ravitsemis- ja cateringalan sekä hyvinvointialan oppimisympäristöt

Merenkulkualan oppimisympäristöjen keskittäminen Kantasatamaan joko XAMK:n tiloihin tai Kotkan kaupungin tapahtuma-areenaan.

Toimitilaohjelman edellyttämän 15 000 neliön vähentämistavoitteen saavuttamiseksi tehdään myös seuraavat toimenpiteet:

  • Kotekon kampuksen auto-osastosta luopuminen vuoden 2019 loppuun mennessä

  • Katariinan kampuksesta luopuminen pitkällä tähtäimellä kokonaan tai osittain.

Osana toimitilaohjelman toteuttamista tarkastellaan Ekamin kampusten saavutettavuutta sekä kehitetään seudun julkisen liikenteen toimivuutta yhdessä jäsenkuntiensa kanssa.

Jaa