Vuoden yrittäjäoppisopimusopiskelija on Anu Bindar Kotkasta

Ti 30.10.2018 13:45

Kotkalainen Anu Bindar suoritti keväällä 2018 autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinnon yrityksessään Reijon Diesel Oy:ssä. Bindar suoritti lähiopintonsa Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa ja hänen oppisopimustoimistonsa oli Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa. Oppisopimuskoulutuksesta 80 prosenttia suoritetaan työpaikalla ja 20 prosenttia oppilaitoksessa, verkossa tai etänä.

Suomen oppisopimusosaajat ry:n myöntämän Vuoden yrittäjäoppisopimusopiskelija ‑tunnustuksen perusteluissa kerrotaan, että Bindar on kehittänyt itseään ja yritystään aktiivisesti oppisopimuskoulutuksella.

Vuoden oppisopimusopiskelijaksi valittiin Anu Bindar Kotkasta.

Reijon Diesel Oy on vuonna 1975 perustettu bensa-, hybridi- ja dieselautojen korjaamo. Perustaja-isän jäätyä eläkkeelle, vastuu yrityksestä on siirtynyt Anu Bindarille ja kahdelle muulle osakkaalle, joista jokainen on opiskellut oppisopimuksella. Tällä hetkellä yrityksessä on oppisopimusopissa myös Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa perustutkinnon suorittanut nuori, joka jatkaa opintojaan oppisopimuksella kohti henkilöautomekaanikon ammattitutkintoa.

”Käden taitoja vaativalla autoalalla on tärkeää saada eväitä käytännön tekemiseen myös koulun penkiltä ja oppisopimuksessa tämä onnistuu hyvin”, Bindar toteaa.

Bindarin vastuulla yrityksessä on hallinnolliset työt kuten laskutukset ja tilaukset sekä työn vastaanotto ja asiakaspalvelu. Kahden vuoden aikana suoritettu työnjohdon erikoisammattitutkinto kasvatti johtamisen asiantuntemusta.


Bindar työskentelee isänsä vuonna 1975 perustamassa Reijon Diesel Oy:ssä.

”Monesti arjessa menee laput silmillä ja tulee sokeaksi omalle tekemiselle. Oppisopimuskoulutuksen kautta saa uusia näkökulmia, mistä katsoa omaa työtä ja yritystä. Kun keskustelee muiden opiskelijoiden kanssa, löytyy uusia tapoja, joita voi ottaa yrityksessä käyttöön”, Bindar kertoo.

Yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella ammattialaansa tai yrittäjyyteen liittyvän tutkinnon. Monesti tutkinnoista haetaan päivitystä omaan ammattiin, tuotteistamiseen, myynnin kehittämiseen tai johtamistaitoihin. Oppisopimusopiskelija voi suorittaa myös itselleen sopivia tutkinnon osia.

Oppisopimusviikkoa vietetään 5.–11.11.2018

Suomen oppisopimusosaajat ry valitsi vuoden 2018 oppisopimuspalkitut oppisopimuskoulutuksen järjestäjien lähettämistä ehdotuksista. Vuoden oppisopimuslaiset saivat tunnustuksensa Opso ry:n syysseminaarissa Helsingissä 29.10.2018.

Palkinnot juhlistavat 5.–11.11.2018 vietettävää valtakunnallista Oppisopimusviikkoa, joka järjestetään samaan aikaan Euroopan Unionin European Vocational Skills Weekin kanssa. Oppisopimusviikon aikana koulutuksenjärjestäjät ympäri maan järjestävät omia tapahtumia ja tiedottavat oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista.

Muita palkittuja ovat oppisopimusopiskelijat Leevi Unkuri ja Elia Kinnunen, Klaukkala (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda), työnantaja Ravintola Töölön Sävel / Arberesh Zerza, Helsinki (Stadin ammattiopisto) ja työpaikkaohjaaja Leif Holmlund, Vaasa (Vaasan kaupunki / Vamia oppisopimuspalvelut).

Jaa