Sidosryhmille

Onko nuorella pulmia koulutus-, työelämä- tai raha-asioissa? Onko nuori muuttamassa omaan asuntoon? Pohtiiko nuori tilannettaan ja tulevaisuuttaan?

Oletko huolestunut vanhempi, naapuri tai tuttu? Etkö tiedä mitä kautta lähteä etsimään apua nuorelle? Olipa asiasi pieni tai suuri, älä epäröi olla yhteydessä etsivään nuorisotyöhön!

Etsivä nuorisotyö ja oppivelvollisuus

Oppivelvollisuuslain (sisällytetään sanaan oppivelvollisuuslain linkki Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ® 14 §:ssä säädetty oppivelvollisen asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu ei kuulu nuorisolain mukaisiin etsivän nuorisotyöntekijän tehtäviin. Etsivä nuorisotyöntekijä voi olla mukana ohjaamassa nuorta hänelle soveltuvaan koulutukseen tai muihin tarvittaviin palveluihin. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, että etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Etsivään nuorisotyöhön ei liity nuorelle pakkoa tai velvollisuutta. 

Yhteydenottopyynnön lähettämisestä etsivään nuorisotyöhön 1.8.2021 alkaen 

Oppivelvollisuuden laajentamista koskevan lainsäädännön valmistelun yhteydessä on muutettu myös nuorisolain (1285/2016) 11 §:ää, jossa säädetään tietojen luovuttamisesta etsivälle nuorisotyölle. Muutoksia on tehty 11 §:n 2–4 momenttiin. Nuorisolain muutokset tulivat voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuuslaissa säädetään perusopetuksen järjestäjälle ja koulutuksen järjestäjälle uusista oppivelvollisen ohjaus- ja valvontavelvollisuuksista. Tämän lisäksi perusopetuksen järjestäjä voi edelleen nuorisolain nojalla luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten yksilöinti- ja yhteystiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ollut sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Lisäksi koulutuksen järjestäjä voi luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten tiedot oppivelvollisesta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa, lukiokoulutuksessa tai tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa. Tällöinkin nuorisolain mukainen etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Velvollisuutta tietojen luovuttamiseen mainituissa tilanteissa ei enää jatkossa ole. 

Miten nuorisolaki  on muuttunut? 

Nuorisolain 11 §:n muutetun 2 momentin mukaan nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti: 
1) koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot muusta kuin oppivelvollisesta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa, lukiokoulutuksessa tai tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa; 
2) puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen. 

Yhteys

FINDERS
Kymenlaaksonkatu 29 E-siipi
48100 Kotka

Käynti Opintien kautta.

etsivat@ekami.fi

Täältä löydät etsivien puhelinnumerot

Seuraa meitä

Instagram: Findersetsivat

Jaa