Finders

Etsivä nuorisotyö Finders tarjoaa matalan kynnyksen yksilöllistä, liikkuvaa palveluohjausta nuorisotyön menetelmin. Asiakkaina ovat nuorisolaissa määritellyt alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat yhteiskunnan palvelujärjestelmän ulkopuolella tai jotka ovat vaarassa pudota sekä ne nuoret, jotka tarvitsevat erityisiä toimenpiteitä ja ohjausta saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.

Findersissa toimitaan yhdenvertaisuus huomioiden ja autetaan kaikkia toiminnan piiriin hakeutuvia tai ohjattuja nuoria vapaaehtoisuuden periaatteen huomioiden.

Tuo tahto, etsitään keinot!

Tukea ja ohjausta oman elämänhallinnan saavuttamisessa, vahvistamisessa ja ylläpitämisessä.

Seuraa meitä

Facebook: Finders Etsivä nuorisotyö
Instagram: Findersetsivat

Jaa