Finders – etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö Finders toimii osana Ekami konsernin hallinnoimia, nuorten työpajatoimintaa tuottavia, Rannikkopajoja. Rannikkopajojen tulosyksikön johtajana toimii työpajajohtaja Virpi Jonsson ja etsivän nuorisotyön lähiesimiehenä valmennuspäällikkö Hanne Hietapuro. Rannikkopajat on tehnyt oman sopimuksen alueen kuntien kanssa työpajatoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä ja toteuttaa sitä erillään koulutuksen järjestäjän tehtävistä. Toimintaa ohjaa myös Rannikkopajojen moniammatillinen ohjausryhmä, jossa on alueen kuntien, keskeisimpien sidosryhmien sekä nuorten edustaja. Lisäksi etsivästä nuorisotyöstä on edustus kuntien monialaisten nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen kokouksissa.

Asiakkuus

Etsivän nuorisotyön asiakkuuteen ohjaudutaan hyvin monella eri tavalla ja eri kautta.

Asiakkaita etsiville ohjautuu mm.

  • oppilaitoksista
  • huoltajan tai sukulaisen ilmoituksesta
  • nuorten työpajatoiminnan kautta
  • te-toimistosta
  • nuoret ottavat itse yhteyttä. 

 

Finders tukena, jos opinnot keskeytyvät

Ammatillinen koulutus on yksi suurimmista etsivään nuorisotyöhön ohjaavista tahoista. Ammatillisen koulutuksen reformi haastaa oppilaitokset yksilöllisiin polkuihin, jolloin etsivän nuorisotyön merkitys korostuu. Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto on alueen ammatillinen oppilaitos, jonka kanssa etsivä nuorisotyö tekee yhteistyötä. Erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden määrä on kasvanut viime vuosina ja myös se on näkynyt etsivään nuorisotyöhön ohjautuneiden määrässä.

Vaikka Ekamissa onkin panostettu keskeyttämisen ehkäisyyn ja läpäisyn tehostamiseen, on tästä huolimatta ammatilliset opintonsa keskeyttäneiden määrä ollut kasvussa. Etsivän nuorisotyön ottaminen mukaan jo varhaisessa vaiheessa tukeekin opinnoissa pysymistä sekä valmistumista.

Toiminta

Etsivän nuorisotyön painopiste on aina suorassa asiakasohjaustyössä. Etsivän nuorisotyön ohjauksessa toiminnan perustana ovat asiakkaan tarpeet, toiveet ja tavoitteet. Nuori/ nuori aikuinen suunnittelee, toteuttaa ja arvioi tilannettaan ja sen etenemistä yhdessä etsivän nuorisotyön yksilövalmentajan kanssa. Etsivän nuorisotyön piiriin voi hakeutua taustasta riippumatta kuka tahansa kohderyhmään kuuluva nuori ja toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. 
Etsivän nuorisotyön asiakkailta on kerätty Sovari vaikuttavuusmittari-kyselyjä ja vuosittain vastausten perusteella saadaan palautetta työn vaikuttavuudesta ja työn kehittämiseen ideoita. Tavoitteena on ajantasainen, nuoren tavoitteen mukainen yhteinen työskentely ja, että etsivä nuorisotyö on helposti tavoitettavissa. Nuorten antamat vapaat palautteet ovat olleet tärkeitä etsivän nuorisotyön tiimille ja niiden pohjalta on vahvistunut läsnä olemisen ja nuorelle riittävästi aikaa antamisen tärkeys. Into Ry on myös varsinaisen Sovarin lisäksi kerännyt kevään aikana etsivän nuorisotyön asiakkailta heidän kokemuksiaan korona-aikaa koskevan kyselyn kautta.  Etsivän nuorisotyön asiakkaat ovat voineet arvioida koronan vaikutusta omaan elämäänsä ja miten etsivät nuorisotyöntekijät ovat onnistuneet mm. etävalmennuksella tukemisessa. 

Seuraa meitä

Instagram: Findersetsivat

Jaa