Kehittäminen ja hankkeet

Finders on aktiivisesti mukana toteuttamassa hanke- ja kehittämistyötä Rannikkopajojen kautta. Kaikista hankkeista, joissa Rannikkopajat ovat mukana, löydät lisätietoja Rannikkopajojen sivuilta.

Aktiivisen hanketoiminnan avulla toteutamme Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän strategiaa ja parannamme perustehtäväämme.

Findersit mukana

Kamoon - nuorten tavoittaminen vertaistuen avulla:

Kohderyhmänä ovat alle 29 —vuotiaat ilman toisen asteen tutkintoa olevat kotkalaisnuoret ja nuoret aikuiset. Nuoret ovat joko tippumassa palveluverkon ulkopuolelle tai ovat jo palveluiden tavoittamattomissa. Tavoitteena on yhteistyössä valmennettujen vertaistukijoiden kanssa tavoittaa vaikeasti palveluihin sitoutuvia nuoria, tuoda nuoret takaisin palveluiden piiriin sekä saattaen ohjata nuori henkilökohtaisessa suunnitelmassa sovittuun palveluun. Tavoitteena on viedä toiminta ensin nuoren luo ja vertaistukea hyödyntäen vahvistaa ja rohkaista nuorta ottamaan askeleita kohti osallisuutta ja oman elämänsä hallintaa sekä vahvistaa onnistumisen ja selviytymisen malleja. Palvelu toteutetaan etsivän nuorisotyön työskentelytapaa, keinoja ja verkostoa hyödyntäen ja kehittäen. Valmennetut vertaistukijat voivat toimia etsivän nuorisotyön yksilövalmentajan työparina, tapaamisten mahdollistajina sekä viestinviejinä kohderyhmään. Vertaistukija voi omaan kokemukseen perustuvalla tiedolla tukea ja vahvistaa palvelun toteutumista. Kamoon-toiminta jatkuu 2021 ja sitä kehitetään sekä työtapaa mallinnetaan edelleen tiiviissä yhteistyössä myös muiden verkostotoimijoiden kanssa.

K18- ryhmätoiminta:

Etsivä nuorisotyö Finders on ollut myös vahvasti mukana suunnittelemassa, kehittämässä ja toteuttamassa nuorten aikuisten ryhmätoimintaa Kotkassa helmikuusta 2019 lähtien. Toiminta on kehittynyt vakiintuneeksi käytännöksi ja tulee jatkumaan säännöllisenä moniammatillisena toteutuksena vuonna 2021. K18-ryhmätoiminta on suunnattu 18-29 -vuotiaille nuorille aikuisille, jotka voivat esimerkiksi olla vaarassa syrjäytyä sosiaalisesti. Ryhmätoimintaa on toteutettu jo Kotkan alueella tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (mm. Kotka-Kymin seurakuntayhtymä, Kotkan Ohjaamo) ja se on vakiintunut järjestettäväksi kaksi kertaa kuussa. 
Haminan alueella ryhmätoimintaa on suunnittelun jälkeen aloitettu toteuttamaan moniammatillisesti syksyllä 2020 (mm. Haminan Ohjaamo, Haminan nuorisopalvelut, Haminan seurakunnan erityisnuorisotyö). Haminassa tämän moniammatillisen toiminnan ja sen markkinoinnin kehittäminen jatkuu vuonna 2021. K18-ryhmätoiminta on herättänyt myös valtakunnallista kiinnostusta moniammatillisen toteuttamistavan vuoksi ja valtakunnallisilla etsivän nuorisotyön päivillä (HelmiEnt) helmikuussa 2020 on aiheesta ollut seminaariosuus etsivän nuorisotyön yksilövalmentajan esittelemänä.
 

Päättyneet hankkeet

Etsivän nuorisotyön aluekoordinointi

 

Hätis

 

 

Lisätietoja

Hankkeista ja kehittämisestä lisätietoja antaa työpajajohtaja Virpi Jonsson

Jaa