Kehittäminen ja hankkeet | Finders

Kehittäminen ja hankkeet

Finders on aktiivisesti mukana toteuttamassa hanke- ja kehittämistyötä Rannikkopajojen kautta. Kaikista hankkeista, joissa Rannikkopajat ovat mukana, löydät lisätietoja Rannikkopajojen sivuilta.

Aktiivisen hanketoiminnan avulla toteutamme Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän strategiaa ja parannamme perustehtäväämme.

Findersit mukana

Etsivän nuorisotyön aluekoordinointi

Alueellisen koordinoinnin ja etsivän nuorisotyön toimijoiden yhteisten toimintatapojen ja verkostoyhteistyön kehittäminen. Yhteisen toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2019, ja tilannekuvan koostaminen alueen etsivistä.

Hätis

Etsivä nuorisotyö on ollut mukana kehittämässä ja toteuttamassa Hätis-tilapäismajoitushanketta yhteistyössä Kotkan alueen verkoston kanssa. Toiminnasta vastaa Kotkan aikuissosiaalityö. Hätis tarjoaa tilapäisasumista, jossa opetellaan sekä itsenäistä asumista että arjenhallintaa suunnitelmallisesti.

Päättyneet hankkeet

Kamoon

Hankkeen tavoitteena on löytää vaikeasti tavoitettavia nuoria koulutettujen vertaistukea tarjoavien nuorten kanssa ja palauttaa nuoria jo olemassa olevien matalan kynnyksen palveluiden piiriin.

Lisätietoja

Hankkeista ja kehittämisestä lisätietoja antaa työpajajohtaja Virpi Jonsson

Jaa