Lupaus ja toimintatavat | Finders

Lupaus ja toimintatavat

Etsivä nuorisotyö on vakiintunut seudulle olennaiseksi osaksi nuorten palveluohjausjärjestelmää. Etsivän nuorisotyön Findersin asiakkaiden avuntarve on keskittynyt viime vuosina ääripäihin. Toisessa päässä ovat nuoret, jotka tarvitsevat pientä apua, tukea ja tsemppausta päästäkseen eteenpäin, kun taas toisessa ääripäässä ovat he, jotka tarvitsevat tiiviimpää ja pidempikestoista tukea tilanteidensa selvittelyyn. Tämän vuoksi Finders antaa nuorille yksilöllistä tukea ja ohjausta, joka mietitään aina nuoren näkökulmasta lähtien. Henkilökohtaisella kontaktoinnilla pystytään yleensä vaikuttamaan ja tarttumaan nuorten erilaisiin tilanteisiin.

Tuo tahto, etsitään keinot

Työmuotoa kehitetään jatkuvasti vastaamaan alati muuttuvia tarpeita säännöllisten tiimikokousten, kehittämispäivien sekä verkoston kanssa yhteisten tapaamisten ja suunnittelun avulla. Etsivä nuorisotyö tekee tiivistä yhteistyötä alueen nuorten kanssa toimivien verkostojen kanssa.

Finders tekee työtään liikkuvalla ja jalkautuvalla työotteella. Liikkuvuus ja se, ettei työ ole sidottu tiettyyn toimistoympäristöön, on saanut kiitosta sekä verkostolta että asiakkailta. Joustavalla ja liikkuvalla palvelulla turvataan osaltaan myös nopea reagointi ja tuki asiakkaiden muuttuviin tilanteisiin.

Toimintatavat

Etsivää nuorisotyötä toteutetaan siellä missä on tarve, esimerkiksi alueen Ohjaamoissa, koulujen päättäjäisviikonlopun partioinnissa sekä tarpeen ja tilanteen mukaan myös muissa etsivää nuorisotyötä koskettavissa nuorten tapahtumissa. Etsivät osallistuvat myös vuosittain Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston aloituspäiviin ja tapaavat kaikki opintonsa aloittavat opiskelijat sekä käyvät esittäytymässä muissa oppilaitoksissa ja kouluissa sopimuksen mukaan. Etsivä nuorisotyö käy nuorisotiloilla tapaamassa nuoria ja esittäytymässä erikseen sovitusti.

Vuoden 2018 erityisenä tavoitteena oli koko Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän kärkihankkeena oleva viestinnän tehostaminen sekä asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen erilaisin menetelmin. Etsivä nuorisotyö toteuttaa omalta osaltaan yhteisötakuuta, nuorisolain mukaista nuorten sosiaalista vahvistamista sekä kestävän kehityksen mukaista tulevaisuuskasvatusta sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Rannikkopajoilla on tehty kestävän kehityksen suunnitelma, jonka toteutus on edennyt käytännön toiminnan tasolle.

Jaa