Lupaus ja toimintatavat

Alueella on suuri tarve etsivän nuorisotyön palvelulle. Suuri osa etsivän nuorisotyön asiakkaista ei ole vielä valmiita koulutus- tai työelämään suoraan, vaan he tarvitsevat yksilöllistä tukea ja ohjausta. Lisäksi uudistukset palveluissa ja rakenteissa lisäävät etsivän nuorisotyön tarvetta selkeästi. Henkilökohtaisella kontaktilla pystytään yleensä vaikuttamaan ja tarttumaan nuorten erilaisiin tilanteisiin. Etsivän nuorisotyön asiakkaiden avuntarve on keskittynyt viime vuosina ääripäihin. Nyt asiakkaiden avuntarve on hieman tasaantunut tästä, lähinnä pienemmän avuntarpeen asiakkaat ovat vähentyneet. Osittain tämä johtuu vakiintuneista Ohjaamoista alueella jotka vastaavat lyhytkestoisiin ohjaustarpeisiin nuorilla. Etsivän nuorisotyön ohjaukseen siirtyvät enemmän nuoret jotka tarvitsevat tiiviimpää ja pidempikestoista tukea tilanteidensa selvittelyyn.

Tuo tahto, etsitään keinot

Työmuotoa kehitetään jatkuvasti vastaamaan alati muuttuvia tarpeita säännöllisten tiimikokousten, kehittämispäivien sekä verkoston kanssa yhteisten tapaamisten ja suunnittelun avulla. Etsivä nuorisotyö tekee tiivistä yhteistyötä alueen nuorten kanssa toimivien verkostojen kanssa.

Finders tekee työtään liikkuvalla ja jalkautuvalla työotteella. Liikkuvuus ja se, ettei työ ole sidottu tiettyyn toimistoympäristöön, on saanut kiitosta sekä verkostolta että asiakkailta. Joustavalla ja liikkuvalla palvelulla turvataan osaltaan myös nopea reagointi ja tuki asiakkaiden muuttuviin tilanteisiin.

Toimintatavat

Etsivää nuorisotyötä toteutetaan siellä missä on tarve, esimerkiksi alueen Ohjaamoissa, koulujen päättäjäisviikonlopun partioinnissa sekä tarpeen ja tilanteen mukaan myös muissa etsivää nuorisotyötä koskettavissa nuorten tapahtumissa. Etsivä nuorisotyö on ollut mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja kehittämässä nuorten aikuisten K18- ryhmätoimintaa vuodesta 2019 Kotkassa ja vuodesta 2020 Haminassa. Monitoimijainen ryhmätoiminta on alueella vakiintunut työmuodon osaksi. Lisätietoja K18- ryhmätoiminnasta saa Mari Virtanen. Etsivät osallistuvat myös vuosittain Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston aloituspäiviin ja tapaavat kaikki opintonsa aloittavat opiskelijat sekä käyvät esittäytymässä muissa oppilaitoksissa ja kouluissa sopimuksen mukaan. Etsivä nuorisotyö käy nuorisotiloilla tapaamassa nuoria ja esittäytymässä erikseen sovitusti.

Etsivä nuorisotyö toteuttaa omalta osaltaan yhteisötakuuta, nuorisolain mukaista nuorten sosiaalista vahvistamista sekä kestävän kehityksen mukaista tulevaisuuskasvatusta sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Rannikkopajoilla on tehty kestävän kehityksen suunnitelma, jonka toteutus on edennyt käytännön toiminnan tasolle.

Jaa