Vaikuttavuus | Finders

Vaikuttavuus

Etsivän nuorisotyön vaikuttavuutta mitataan käyttämällä valtakunnallisesti kehitettyä sosiaalisen vahvistumisen Sovari-mittaria. Yhteistyökumppaneilta ja tilaajilta kysytään myös vuosittain palautetta etsivän nuorisotyön kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Saadut asiakaspalautteet käydään läpi etsivien omassa tiimissä sekä Rannikkopajojen yhteisessä asiakasanalyysipäivässä. Etsivän nuorisotyön asiakastietojärjestelmänä ja työskentelyn etenemisen seurantana toimii valtakunnallinen ParEnt-järjestelmä.

Seuranta

Nuorten määrää ja etsivän nuorisotyön ohjaustoimintaan käytettävää aikaa seurataan kuukausittain. Nuorten koulutukseen ja työelämään sijoittumista seurataan etsivän nuorisotyön toteuttamisen jälkeen ja käsitellään ohjausryhmän sekä yhteistyökumppaneiden kanssa sekä suunnitellaan toimenpiteitä, joilla edistää nuorten palveluohjausta ja osallisuutta. Nuorilta pyydetään palautetta, jonka tuloksia käsitellään etsivän nuorisotyön tiimin ja esimiehen kanssa.

Jaa