Vaikuttavuus

Etsivän nuorisotyön vaikuttavuutta mitataan käyttämällä valtakunnallisesti kehitettyä sosiaalisen vahvistumisen Sovari-mittaria. Yhteistyökumppaneilta ja tilaajilta kysytään myös vuosittain palautetta etsivän nuorisotyön kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Saadut asiakaspalautteet käydään läpi etsivien omassa tiimissä sekä Rannikkopajojen yhteisessä asiakasanalyysipäivässä. Etsivän nuorisotyön asiakastietojärjestelmänä ja työskentelyn etenemisen seurantana toimii valtakunnallinen ParEnt-järjestelmä.

Jaa