Sosiaalisen vahvistamisen mittarit | Finders

Sosiaalisen vahvistamisen mittarit

Valtakunnallinen Työpajayhdistys eli TPY on kehittänyt sosiaalisen vahvistumisen mittarin Sovarin työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. Sovari tuottaa organisaatiokohtaisia, alueellisia ja valtakunnallisia tuloksia työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuudesta.

Sovarin tulosten avulla organisaatiot voivat todentaa toimintansa vaikuttavuutta rahoittajille ja sidosryhmille. Valtakunnallisen vertailutiedon avulla organisaatiot voivat hyödyntää Sovaria myös oman toimintansa asiakaslähtöisessä kehittämisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriölle Sovari tuottaa valtakunnallisesti yhdenmukaista tietoa työpajapalveluiden ja etsivän nuorisotyön laadusta ja vaikuttavuudesta.

Etsivän nuorisotyön arviointi

Valtakunnalliset tulokset ovat etsivän nuorityön osalta erittäin hyviä. Sovariin vastanneet nuoret ovat yleisesti tyytyväisiä etsivien tarjoamaan ohjaukseen ja tukeen. Näin koki 92 % vastanneista nuorista. 

Etsivä nuorisotyö on saanut erittäin hyvän keskiarvon 4,6 asteikolla 1–5. Tulosten mukaan etsivässä nuorisotyössä toteutuvat hyvin sujuvan tavoittamisen, luottamuksen ja kuulluksi tulemisen periaatteet. 

92 % nuorista kertoi löytäneensä etsivän tuella sopivan polun eteenpäin. Tulos vaikuttaa hyvältä ottaen huomioon, että palveluiden, opiskelumahdollisuuksien ja työpaikkojen tarjonta on rajallinen eikä välttämättä vastaa jokaisen nuoren tarpeisiin tai toiveisiin.

Etsivän nuorisotyön vaikutukset

Sovariin vastanneista nuorista 94 % on kokenut sosiaalista vahvistumista etsivän nuorisotyön ajanjaksolla. Kuusi nuorta kymmenestä on kokenut jonkin selkeän muutoksen elämäntilanteessaan etsivän nuorisotyön myötä.

Sovariin vastanneista nuorista 81 % on kokenut sosiaalista vahvistumista arjen asioiden hallinnassa, 80 % opiskelu- ja työelämävalmiuksissa ja 78 % elämänhallinnassa.

Esimerkkejä sosiaalisen vahvistumisen konkreettisista kokemuksista:

  • 54 % nuorista koki omatoimisuutensa lisääntyneen arjen asioiden hoitamisessa.
  • 54 % nuorista koki osaavansa toimia toisten ihmisten kanssa entistä paremmin.
  • 58 % oli saanut selkeyttä opiskeluvaihtoehtoihin.
  • 57 %:lla oli lisääntynyt halu hakeutua töihin.
  • 63 % luotti entistä vahvemmin selviävänsä eteen tulevista ongelmista elämän varrella.

Toiminnan vaikutuksesta ja laadusta kertoo erityisesti se, että lähes jokainen nuori suosittelisi etsivää nuorisotyötä myös kaverilleen.

Jaa