Harkintaan perustuva valinta

Yhteishaussa oppilaitos voi valita opiskelijoita pistejärjestyksestä poiketen käyttämällä harkintaan perustuvaa valintaa. Koulutuksen järjestäjä tekee harkinnanvaraisen valinnan päätökset opiskelijaksi ottamisesta. Koulutuksen järjestäjä voi hakijaan liittyvän erityisen syyn perusteella ottaa enintään 30 % kuhunkin hakukohteeseen otettavista opiskelijoista. 

 

Hakijaan liittyviä harkintaan perustuvia syitä ovat:

• koulutodistusten puuttuminen tai koulutodistusten vertailuvaikeudet 

• oppimisvaikeudet

• sosiaaliset syyt

• tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito 

• yksilöllistetty oppimäärä sekä matematiikassa että äidinkielessä

 

Kun harkintaan perustuvan valinnan perusteena ovat oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt, hakija huomioidaan myös varsinaisessa yhteishaun valinnassa.  Hakija, joka on opiskellut opetussuunnitelman perusteiden mukaan yksilöllistetyn oppimäärän mukaisia opintoja matematiikassa ja äidinkielessä voi tulla valituksi vain harkintaan perustuvassa valinnassa (OKM asetus 837/2021). Myös ulkomaisella todistuksella hakeva sekä oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttänyt voi tulla valituksi vain harkintaan perustuvassa valinnassa, koska hänellä ei ole vertailukelpoista todistusta.

Lue tarkemmin harkintaan perustuvan valinnan syistä.

 

Harkintaan perustuva valinta tehdään toimitettujen liitteiden perusteella. Valintapäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon hakijan koulutustarve sekä hänen mahdollisuutensa selviytyä haun kohteena olevista opinnoista oppilaitoksen tarjoamien tukitoimien avulla. Koulutuksen järjestäjällä ei ole velvoitetta puoltaa hakijoita harkintaan perustuvassa haussa.

Harkintaan perustuvan valinnan kautta hakevien tulee osallistua myös pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin.

Huom! Ekamissa et voi hakea harkintaan perustuvassa valinnassa musiikkialan perustutkintoon.

Valintojen tulokset tulevat hakijalle tiedoksi yhteishaun kautta.

Ekamissa ei järjestetä valtakunnallista oppimisvalmiuksia mittaavaa koetta keväällä 2023.

Harkintaan perustuvassa valinnassa

  1. Täytä hakulomake osoitteessa  www.opintopolku.fi ja tulosta se. Voit ilmoittaa hakevasi harkintaan perustuvassa valinnassa jokaisessa hakukohteessasi tai vain osassa niitä. 
  2. Täytä ja tulosta myös tämä lomake: Harkintaan perustuva valinta
  3. Toimita oppilaitokseemme molemmat hakulomakkeet ja tarvittavat liitteet hakuajan päättymiseen mennessä viimeistään 21.3.2023 alla olevaan osoitteeseen.
  4. Jos haet oppimisvaikeuksien tai sosiaalisten syiden perusteella harkintaan perustuvassa valinnassa, liitä lisäksi erityisopettajan, psykologin, lääkärin, kuraattorin tai muun asiantuntijan lausunto. 
  5. Hakukeväänä peruskoulun päättävän tulee lisätä liitteisiin myös viimeisin opiskeluarviointi / välitodistus.
  6. Yhdet lomakkeet liitteineen riittää, vaikka hakisit useampaan hakukohteeseen harkinnanvaraisesti Ekamissa. Älä nido liitteitä.

 

Etelä- Kymenlaakson ammattiopisto
Harkintaan perustuva valinta
opinto-ohjaaja Simo Paananen
Kymenlaaksonkatu 29
48100 KOTKA

Jaa