Huoltajainfo

Toimimme mielellämme tiiviissä yhteistyössä opiskelijan huoltajien kanssa. Opiskelija voi 18 vuotta täytettyään valita, näkevätkö huoltajat hänen tietojaan Wilma-ohjelmassa. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö vahvistaa opiskelijan itsenäisyyttä ja vastuullisuutta sekä edistää opiskelua. Yhteistyön avulla opiskelija saa parhaan mahdollisen tuen terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Järjestämme syyslukukaudella huoltajailtoja ja lukukauden mittaan huoltajille suunnattuja teemailtoja.

Alaikäisten opiskelijoiden huoltajien Wilma-tunnukset saa opintosihteereiltä. Huoltajat voivat tunnusten avulla tehdä Wilmaan esimerkiksi opiskelijan poissaoloselvitykset.

Ekamissa keskeinen yhteyshenkilö on opiskelijan vastuuopettaja, joka tiedottaa opiskelua koskevista asioista ja tarvittaessa ottaa henkilökohtaisesti puhelimitse tai sähköpostitse yhteyttä huoltajiin. Huoltajat voivat olla myös suoraan yhteydessä häneen.

Huoltajien yhteistyöryhmä Hytti

Hytti-yhteistyöryhmä toimii nuorten opiskelun tukemiseksi ja kehittämiseksi. Ryhmän tavoitteena on opiskelijan ohjaaminen vastuulliseen ja säännölliseen opiskeluun. Ryhmään toivotetaan tervetulleiksi uusien ja jatkavien Ekamissa opiskelevien nuorten huoltajia. Hytti-ryhmän jäsenyys ei sido huoltajia mihinkään, kokouksiin voi osallistua silloin, kun se omaan aikatauluun sopii. Ryhmä ei harjoita varainkeruuta.

Hytti-ryhmässä keskustellaan ajankohtaisista asioista, jotka liittyvät opiskeluun ja nuorten elämään. Keskusteltavat asiat nousevat huoltajien toiveista. Hytti-ryhmässä on asiantuntijavieraita säännöllisesti niin Ekamista kuin muualtakin, esimerkiksi Rannikkopajoilta, etsivästä nuorisotyöstä, kaupungin nuorisotyöstä ja A-Klinikka-säätiöstä.

Jokaisen toimintavuoden jälkeen ryhmässä tehdään palautekysely, jonka perusteella huoltajayhteistyötä kehitetään. Mukana olevat huoltajat ovat kokeneet toiminnan mielenkiintoisena ja opettavaisena.

Ajankohtaista

Lukuvuosi ja loma-ajat

Lisätietoja

apulaisrehtori Ulla Jaskari

Jaa