Rakennus-, pintakäsittely-, ja maarakennusala - monien mahdollisuuksien ala

Valtaosa Suomen kansallisvarallisuudesta on rakennettua ympäristöä - julkisia ja yksityisiä rakennuksia, siltoja, teitä ja puistoja. Näiden rakentaminen, jatkuva kunnossapito ja korjaaminen tarvitsevat yhä laajempaa ammattilaisten joukkoa. Työ on vaihtelevaa, vaativaa ja palkitsevaa, sillä kädenjälkesi jää elämään pitkäksi aikaa. Työyhteisö koostuu monista eri alojen ammattilaisista. Suuret kulkuväylien parantamisen ja teollisuuden investoinnit takaavat myös maarakennuksen työllisyyden jatkumisen hyvänä tulevaisuudessakin.

Tietoja alasta

  • Ammattinimikkeitä opintojen jälkeen ovat esimerkiksi kirvesmies, raudoittaja, muurari, laudoittaja, tasoittaja, tapetoija ja maalari.
  • Tehtäviä on esimerkiksi uudisrakennustyömailla, rakennusteollisuuden tuotantolaitoksissa, korjausrakennustyömailla sekä silta- ja muilla infratyömailla.
  • Maarakennuspuolella tehtävät ovat usein itsenäisiä urakoita, mikä mahdollistaa myös yrittäjänä toimimisen.
  • Alalla tarvitaan hyvää fyysistä kuntoa, tiimityötaitoja, huumorintajua, kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, tarkkuutta sekä kiinnostusta ja taitoa käsillä tekemiseen.

Opintojen sisältö

  • Ennen opintojen alkamista teet yhdessä opettajiesi kanssa suunnitelman siitä, mitä opiskelet ja millä tavalla. Opintojen kesto ja opiskelutavat riippuvat paitsi henkilökohtaisesta suunnitelmastasi myös aikaisemmasta osaamisestasi.
  • Opinnoissa on laajat valinnanmahdollisuudet. Voit suorittaa opintoja myös Ekamin muilta aloilta!
  • Tarkempia tietoja opintojen sisällöistä löydät koulutusvaihtoehtojen alta.

Koulutusvaihtoehtojamme

Opintojen jälkeen

Hakeminen

Lisätiedot

Tiimipäällikkö Arto Lähde (rakennus- ja pintakäsittelyala)
Tiimipäällikkö Pasi Honkanen (maarakennusala)
 
 
Seuraa alaa:
 
Instagram: @rakennusalaekami

Jaa