Sähkö- ja automaatioala - tulevaisuuden mahdollistaja

Sähkö- ja automaatioala on kehittynyt viime vuosikymmenenä huimasti. Käytännössä se on läsnä arjessamme joka päivä käyttämiemme laitteiden ja järjestelmien kautta. Alan ammattilaisena hallitset perinteisen sähköasennuksen lisäksi älykkäät järjestelmät ja robotiikan. Olet valmistuttuasikin nopeasti muuttuvan alan keskiössä, mikä mahdollistaa sinulle jatkuvan itsesi kehittämisen.

Tietoja alasta

  • Ammattinimikkeitä opintojen jälkeen ovat esimerkiksi sähköasentaja ja automaatioasentaja.
  • Tehtäviä ovat esimerkiksi laitteiden, järjestelmien ja erilaisten jakelu- ja tietoliikenneverkkojen asennus- ja huoltotyöt.
  • Alalla tarvitaan kiinnostusta ja innostusta laitteisiin ja teknologiaan, loogis-analyyttista päättelykykyä, ongelmanratkaisukykyä, huolellisuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.
  • Työturvallisuuden takaamiseksi alaa ohjaavat tarkat lait ja määräykset.

Opintojen sisältö

  • Voit suorittaa kokonaisia tutkintoja, yksittäisiä tutkintojen osia, pätevyyskorttikoulutuksia tai räätälöityjä koulutuksia.
  • Ennen opintojen alkamista teet yhdessä opettajiesi kanssa suunnitelman siitä, mitä opiskelet ja millä tavalla. Opintojen kesto ja opiskelutavat riippuvat paitsi henkilökohtaisesta suunnitelmastasi myös aikaisemmasta osaamisestasi.
  • Opinnot mahdollistavat laajat valinnanmahdollisuudet. Voit suorittaa opintoja myös Ekamin muilta aloilta.
  • Tarkempia tietoja opintojen sisällöistä löydät koulutusvaihtoehtojen alta.

Koulutusvaihtoehtojamme

Opintojen jälkeen

Hakeminen

Lisätietoja

Tiimipäällikkö Virve Eronen
 
Opintosihteeri
Merja Lehtola (Hamina) 
 

Katso opiskelijahaastattelu

Jaa