Opiskelu Konservatoriossa

Musiikkialan perustutkinto, muusikko

Musiikkialan perustutkintokoulutuksessa saat laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet monipuolisessa ja haastavassa rytmimusiikin kentässä sekä jatko-opintovalmiudet rytmimusiikin korkeakouluopintoihin.

Suoritat opintoja lähiopetuksessa, erilaisissa työympäristöissä ja verkko-opintoina. Kyky itsenäiseen harjoitteluun sekä ryhmätyötaidot muodostavat keskeisen osan menestyksekästä opiskelua. Henkilökohtainen ja pienryhmissä tapahtuva lähiopetus mahdollistaa yksilöllisen ohjauksen sekä tiiviin yhteistyöhengen opettajien ja opiskelijoiden välille. Opiskelu lähiopetuksessa on päiväopiskelua lukujärjestyksen mukaisesti klo 8.30–16.15.

Monipuolinen työpaikalla tapahtuva oppiminen luo sinulle hyvät mahdollisuudet työelämäkontakteihin ja ammatillisiin työympäristöihin tutustumiseen. Työpaikalla tapahtuva oppiminen koostuu tavanomaisista rytmimusiikkialalla toimivan muusikon työtehtävistä kuten erilaiset esiintymiset, studiotyöskentely, ohjelmiston valmistaminen ja musiikkiteatteri. Työssäoppimista on osin ilta- ja yötyönä, myös viikonloppuisin.

Opintojen sisällöistä voit lukea lisää Opetushallituksen tutkinnon perusteista.

Lisätietoja

Tiimipäällikkö Jari Puheloinen
 

Jaa