Maahanmuuttajille

Ekami tarjoaa monia opiskelumahdollisuuksia maahanmuuttajille. Koulutuksia on erilaisiin tarpeisiin riippuen henkilökohtaisesta kiinnostuksestasi ja kielellisestä lähtötasostasi.

Kielellisissä alkukartoituksissa ja kotoutumiskoulutuksessa Ekami tekee tiivistä yhteistyötä Kaakkois-Suomen TE-toimiston kanssa. Kaakkois-Suomen TE-toimisto valitsee opiskelijat kielellisiin alkukartoituksiin, jonka perusteella arvioidaan sopiva kotoutumiskoulutuksen polku ja kielitaidon taitotaso. Lopulliset opiskelijavalinnat tekee Kaakkois-Suomen TE-toimisto.

Ekami järjestää keskitason yleisiä kielitutkintoja suomen kielessä (YKI-testit). Niin ikään Ekami on mukana useissa projekteissa, joissa pyritään kehittämään maahanmuuttajalle suunnattuja koulutuspalveluja.

Suurin osa ammatillisista tutkinnoista suoritetaan suomen kielellä ja kielen taitotasovaatimus on koulutusalakohtainen. Joillakin koulutusaloilla on oma kielikoe. Voit hakea myös VALMA-koulutukseen, joka antaa valmiuksia varsinaisiin ammatillisiin opintoihin.

Rannikkopajoilla on toimintaa myös maahanmuuttajille.

Tavoitteenamme on, että maahanmuuttajana saat tietoja ja taitoja, jotka auttavat sinua kotoutumaan, oppimaan ammatin ja tekemään työtä.

Jaa