Opiskelijalle

Opiskelijan hyödyt oppisopimuskoulutuksesta

 • saat ammatin ja muodollisen pätevyyden
 • voit kehittää ammattitaitoasi koko työuran ajan (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot)
 • saat jatko-opintokelpoisuuden
 • halutessasi voit nopeuttaa valmistumistasi (esim. kesäajan oppisopimus koulussa jo opiskelevalle)
 • saat palkkaa, lomat ja muut työsuhteen edut
 • saat työkokemusta
 • oppisopimusopiskelijat työllistyvät hyvin

 

Matkakorvaukset ja muut opintososiaaliset edut

 • päivärahaa 15 €/pv (jos aiheutuu ansionmenetystä)
 • perheavustusta 17€/pv (alaikäisen lapsen huoltajalle, lapsiluvusta riippumatta summa on sama, liittyy päivärahaan)
 • matkakorvausta, kun yhdensuuntainen matka koulutuspaikalle on yli 10 km
  (halvin matkustustapa tai 0,20 €/km. Yksi matka/viikko, erityisestä syystä päivittäiset matkat)
 • majoituskorvausta 8 €/pv, jos oppilaitos on kauempana ja lähiopetus edellyttää yöpymistä

Opintososiaalisten etujen (matkakorvaus, päivärahat) hakemuslomakkeen löydät yhteystiedot ja opintososiaaliset edut välilehdeltä

 

Jaa