Opiskelijalle

Oppisopimusopiskelijana työpaikalla

Sinulla on samat oikeudet kuin työpaikan muilla työsuhteisilla työntekijöillä. Olet oikeutettu työterveyshuoltoon, vakuutusturvaan ja muihin mahdollisiin työsuhde-etuihin. Oppisopimusopiskelijana saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei alalla työehtosopimusta, vähintään kohtuullista sopimuspalkkaa. Velvollisuuksien suhteen olet myös samassa asemassa muiden työntekijöiden suhteen. Muista siis salassapito, työaikojen ja muiden sopimusten sekä työturvallisuusohjeiden noudattaminen. 

Lisätietoja oppisopimus.fi
 

Tietopuolisten opintojen ajalta voit saada tietyin edellytyksin

  • päivärahaa 15 €/pv (jos aiheutuu ansionmenetystä)
  • perheavustusta 17€/pv (alaikäisen lapsen huoltajalle, lapsiluvusta riippumatta summa on sama, liittyy päivärahaan)
  • matkakorvausta, kun yhdensuuntainen matka koulutuspaikalle on yli 10 km
    (halvin matkustustapa tai 0,20 €/km. Yksi matka/viikko, erityisestä syystä päivittäiset matkat)
  • majoituskorvausta 8 €/pv, jos oppilaitos on kauempana ja lähiopetus edellyttää yöpymistä

Opintososiaalisten etujen (matkakorvaus, päivärahat) hakemuslomakkeen löydät yhteystiedot ja opintososiaaliset edut välilehdeltä

 

Jaa

***