Kestävä kehitys

Olemme jo käärineet hihat ja ryhtyneet tekemään tulevaisuutta.

Ekamin strategia on määritellyt arvoiksi asiakaslähtöisyyden, vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden. Teemme mitä lupaamme ja toimimme oikeudenmukaisesti. Arvostamme toistemme osaamista ja yksilöllisyyttä, työtä tehdään yhdessä.

Arvoina Rannikkopajojen Kestävän Kehityksen -ohjelman rakentamisessa ovat olleet myös vastuullisuus, kohtuullisuus sekä ihmistenvälisyys.

“Me voimme, me haluamme, me toimimme ja me teemme”

Kestävä kehitys

Rannikkopajojen Kestävän kehityksen - ohjelma toteuttaa osaltaan Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymän vuosille 2020-2024 strategian toimeenpanoa.  Arvostamme toimintateemoina yhteiskuntavastuuta ja kestävän kehityksen edistämistä.

Kestävän kehityksen sisältöjen toimintatavoitteena on kaikkien toimiemme nivellyttäminen työpajatoiminnan arkeen, ja siten myös mahdollistaa työpajatoimintojen toimintaympäristöjen kehittäminen kestävän kehityksen aihealueilla.

Työarkemme tavoitteena on, että kestävä kehitys näkyy läpileikkaavasti Rannikkopajojen kaikissa toiminnoissa ja se on vankasti sidottu Rannikkopajojen eteenpäin menevään toimintakulttuuriin. Toimintasisältöjä kehittää ja ehdottaa työyhteisöstä koostuva Keke-tiimi, jossa on edustettuna ammatillisten työpajojen valmentajia ja yksilövalmentajia.

 

 

 

Sosiaalinen kestävyys

Sosiaalinen kestävyys on toimintojemme ytimessä. Käsikirjanamme on osallisuus, osallistava työote sekä kestävän kehityksen teemat. Työyhteisömme on sitoutunut taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen sekä kulttuurillisen kestävyyden rakentamiseen sekä ylläpitämiseen Rannikkopajojen toimintaympäristössä.

 

 

 

Ekologinen kestävyys

 

 

Taloudellinen kestävyys

 

 

 

Kulttuurinen kestävyys

 

 

Jaa

***