TUVA-koulutus eli tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

TUVA-koulutus alkaa 1.8.2022. 

Osana oppivelvollisuuden laajentamista uudistetaan nivelvaiheen koulutuksia eli erilaisia toisen asteen koulutukseen valmentavia koulutuksia. 

Opintojen laajuus: enintään 38 viikkoa 
Aika: 8.8.2022 alkaen enintään 1 vuosi

Hakeminen:

 • Yhteishaku 22.2.2022 -22.3.2022
 • Jatkuva haku

 

TUVA:n eli tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteet

 

 • Tukee opiskelijan jatko-opintoja ja uravalintaa.
 • Antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen.
 • Selkeyttää opiskelijan suunnitelmia jatko-opintojen ja työelämään liittyvien toiveiden ja tavoitteiden suhteen.
 • Vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto.

 

Koulutuksen aikana opiskelijan tavoitteena on tunnistaa omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa ja rakentaa erilaisia vaihtoehtoja sekä toisen asteen opintoihin että työelämään. Koulutuksen tavoitteena on myös vahvistaa opiskelijan opiskelu/tutkintokielen taitoja ja eri tiedonalojen tekstitaitoja sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja siten, että hänellä on riittävät edellytykset opiskella toisen asteen koulutuksessa. Koulutus vahvistaa opiskelijan kiinnostusta ja motivaatiota elinikäiseen oppimiseen.

 

Kenelle TUVA-koulutus sopii?

 

 • Peruskoulun päättäneelle, ilman toisen asteen tutkintoa olevalle nuorelle.
 • Ammatillisen tai lukiokoulutuksen keskeyttäneille nuorille.  
 • Opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame.
 • Opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai sitä vastaavan koulutuksen muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai saameksi.

 

Vaativana erityisenä tukena järjestettävää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta voivat järjestää ne ammatilliset oppilaitokset, joilla on oikeus vaativaan erityisen tuen järjestämiseen (1215/2020, 3 §).

 

TUVA ja henkilökohtaistaminen

 

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtaisen kehittämisen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan opiskelijan:

 • Tavoitteet valmentavalle koulutukselle.
 • Opiskelijan aikaisempi koulutus ja muu osaaminen. 
 • Opiskelukielen taito ja muu kielitaito sekä opiskeluvalmiudet. 
 • Suoritettavat koulutuksen osat ja niiden laajuus ja tavoitteet. 
 • Tarvitsema ohjaus ja tuki ja niiden toteuttaminen (1215/2020, 22 §).
 • Jatko-opinto- ja urasuunnitelma.

 

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti pääasiassa lähiopintoina.

 

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen laaja-alainen osaaminen muodostuu seuraavista osa-alueista:

 

 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (2-10 viikkoa)

Sekä valinnaiset koulutuksen osat, joista opiskelija suorittaa vähintään kaksi:

 • Perustaitojen vahvistaminen (1-30 viikkoa)
 • Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
 • Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
 • Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus (1-20 viikkoa)
 • Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen (1-20 viikkoa)
 • Valinnaiset opinnot (1-10 viikkoa)

Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen sekä perusopetuksen arvosanojen korottaminen tapahtuu Kotkan aikuislukiossa. Hakeutuminen näihin sisältöihin tapahtuu EKAMI:n TUVA-koulutuksessa hoksaamisen myötä.

 

Hakeutuminen TUVA-koulutukseen

 • Hae tästä. Hakemuksen jälkeen sinut kutsutaan haastatteluun. 
 • Alustavat ajankohdat opintojen aloittamiseksi, mikäli TUVA-ryhmissä on tilaa
  • 31.10.2022
  • 9.1.2023
  • 19.3.2023
 • Jatkuva haku on auki 2.12.2022 asti
  • Seuraava jatkuva haku on 2.1.-6.3.2023

 

 

 

Jaa