Ennakointi

Ekamissa ennakoinnilla pyritään selvittämään, kuinka paljon ja minkälaista ammatillista koulutusta tulevaisuudessa tarvitaan. Lähtökohtana ennakoinnissa on tulevaisuuden työvoiman tarve sekä määrällisesti että osaamistarpeiden kannalta. Ennakointia tehdään osana lisääntyvää ja monimuotoistuvaa yhteistyötä työelämän, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
 

Tärkeinä toimijoina ovat työelämäfoorumit 

Työelämäfoorumin tehtävänä on toimialan osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi ottaen huomioon toiminta-alueen työvoimatarve ja väestökehitys. Ekamin työelämäfoorumit ja ohjausryhmät:

  • Yhteinen työelämäfoorumi
  • Hyvinvointi- ja palvelualojen työelämäfoorumi
  • Tekniikan alojen työelämäfoorumi

Foorumien jäsenet löydät >> täältä

Lisäksi koulutusaloilla toimivat alakohtaiset ohjausryhmät.

Muut ennakointiryhmät

  • Ennakointia tehdään yhdessä Kymenlaakson liiton ennakointiryhmässä muiden maakunnallisten toimijoiden kanssa. >> Kymenlaakso.fi
  • Etiäinen-hankkeessa kehitetään koulutuksen ennakointityökaluja yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Kouvolan seudun ammattiopiston sekä Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksen kanssa.

Lisätietoja

projektipäällikkö Hilkka Huisko

Jaa