ETUKENO - nopea työllistyminen Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille

Projektin kesto

1.10.2020 - 31.12.2022

Rahoittaja

Hämeen ELY-keskus, ESR

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, hallinnoija
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami
Kouvolan seudun ammattiopisto, Ksao
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö, Taitaja

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmää ovat työttömät ja työttömyysuhan alla olevat alle 30-vuotiaat ja yli 54-vuotiaat sekä muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat

Tavoite

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on työllistää osallistujia Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille, yrityksiin, muihin organisaatioihin ja yrittäjiksi sekä kehittää uusia innovatiivisia keinoja nopean työllistymisen edistämiseksi.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston osahankkeen tavoitteena on kehittää ennakointiin perustuvia ketteriä koulutusratkaisuja, jotka edistävät työllistymistä.

Toteutus

Yhteishankkeessa

 • integroidaan ennakointiin perustuva näkökulma työllistäväksi toiminnaksi
 • harmonisoidaan toimialalta kerättävän tiedonhankinnan tavat ja tietosisällöt
 • valmistetaan prototyyppi säännöllisesti päivittyvästä maakunnan digitaalisesta osaamistarpeiden ennakointipalvelusta Kymenlaakso ennakoi -sivuille
 • toteutetaan työpajoja hyvän tyypin määrittelemiseksi ja ammattikuvien ja työnantajakuvan kehittämiseksi
 • suunnitellaan ja järjestetään Hyvä tyyppi -valmennuksia
 • tehdään esityksiä rekrykoulutustarpeista ja selvitetään rekrykoulutuksen järjestämisen pullonkauloja yritysten näkökulmasta
 • luodaan toteuttajien yhteinen palvelumalli rekrykoulutusten synnyttämiseksi ja tarjoamiseksi työnantajille avaimet käteen -periaatteella
 • toteutetaan kaksi oppisopimuspilottia pienyritysten verkostoissa

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto toimii osatoteuttajana hankkeessa ja sen roolina on toimia käytännön koulutusmallien kehittäjänä sekä hankeverkoston jäsenenä ennakointitiedon hankkijana, tulkitsijana ja toimijana. Ekami vastaa hankkeessa järjestettävistä oppisopimuspiloteista yhdessä Ksao:n kanssa sekä rekrykoulutuksen palvelumallin kehittämisestä Taitajan kanssa.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy

 • uudenlaisen oppisopimuskoulutuksen järjestämistavan malli
 • Hyvä tyyppi -valmennusten malli
 • oppilaitosten yhteinen rekrykoulutusten palvelumalli
 • maakunnallinen digitaalinen osaamistarpeiden ennakointipalvelu

Yhteystiedot                                                                               
Projektivastaava Sari Pietiläinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
sari.pietilainen(a)ekami.fi
puh. 040 526 5683

Jaa