Jatkoon

Erityisavustus jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen 

Projektin kesto

1.2.2021 - 30.6.2023

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat jatkuvassa oppimisessa aliedustetut ryhmät Etelä-Kymenlaakson alueella

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on lisätä jatkuvassa oppimisessa aliedustettuina olevien ryhmien osallistumista, tukea henkilöiden työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia ja opiskelumotivaatiota sekä parantaa henkilöiden työmarkkina-asemaa.

Toteutus

Hankkeen aikana

 • kehitetään Ekamin hakevaa toimintaa, markkinointiviestintää ja ohjauspalveluja sekä luodaan motivaatiovalmennuksen non-stopmalli.
 • laaditaan kohderyhmään kuuluville henkilöille yksilöllisiä koulutus- ja työllistymispolkuja yhteistyössä alueen työelämän ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 
 • hyödynnetään avoimen ammattiopiston tarjontaa koulutukseen hakeutumisessa, ns. kipinä-jakso.
 • kehitetään opinnollistamisen käytäntöjä yhteistyössä Rannikkopajojen kanssa
 • tehdään kehittämisyhteistyötä yhteistyössä Kouvolan seudun ammattiopiston kanssa.

Tulokset

Hankkeessa

 • luodaan hakevan toiminnan pysyvä palvelumalli Ekamiin
 • tehostetaan asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kohdennettua markkinointiviestintää
 • suunnitellaan, pilotoidaan ja otetaan käyttöön motivaatiovalmennuksen non-stopmalli ja vakiinnutetaan se pysyväksi toimintamalliksi
 • rakennetaan eri aloille ammatillista orientaatiota lisäävät Kipinä-jaksot
 • vahvistetaan työn opinnollistamisen käytäntöjä Rannikkopajojen ja verkostokumppaneiden kanssa
 • suunnitellaan moniammatillisena yhteistyönä väylä kotoutumiskoulutuksesta ammatillisiin opintoihin tai työhön.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Susanna Eerola
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
susanna.eerola@ekami.fi
puh. 040 4858 714

 

 

Jaa