Kymenlaakson dronekoulutusverkosto

Projektin kesto

1.5.2021 - 30.6.2022

Rahoittaja

Kymenlaakson liitto  
MOKRA-rahoitus

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, hallinnoija
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami
Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmiä ovat Kymenlaakson alueen oppilaitokset sekä alueen ilmailualan yritykset, joilla on tai jotka ovat aloittamassa dronetoimintaa sekä muut dronekoulutuksesta kiinnostuneet tahot.

Tavoite

Hankkeen keskeisin tavoite on luoda verkosto Kymenlaakson dronekoulutuksen ympärille, jonka avulla saadaan tiivis yhteistyö oppilaitosten ja yritysten välille kehittämään maakunnan droneosaamista. Hankkeen tarkoitus on saada käsitys droneteknologiaan liittyvistä nykyhetken ja lähitulevaisuuden osaamistarpeista maakunnan yrityksissä. Oppilaitokset tulevat hankkimaan tarvittavaa osaamista vastaamaan maakunnan dronekoulutustarpeita. Hankkeessa muodostetaan suunnitelma droneteknologioiden koulutusvastuista sekä yhteiset aihiot oppilaitoskohtaisen opetussuunnittelun tueksi.

Toteutus

Hankkeessa luodaan Kymenlaakson alueen dronekouluttajien verkosto, jossa jaetaan tietoa oppilaitosten ja yritysten välillä. Lisäksi verkostossa kartoitetaan droneteknologian hyödyntämismahdollisuuksia ja koulutustarpeita alueen yritysten kanssa.

Hankkeen aikana koulutetaan oppilaitosten henkilökuntaa dronetekniikoiden, lainsäädännön ja käyttömahdollisuuksien osalta. Näitä uusia taitoja sovelletaan, jotta saadaan rakennettua oppilaitoskohtaisia dronekoulutusaihioita.

Tulokset

Hankkeen tuloksena luodaan Kymenlaaksoon dronekoulutusverkosto, joka muodostuu alueen ammatillisista oppilaitoksista, ammattikorkeakoulusta sekä Kymenlaaksossa toimivista ilmailualan toimijoista. Verkostolle on luotu yhteiset toimintamallit, joiden pohjalta se pystyy jatkamaan toimintaansa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Laaditaan selvitysraportti droneteknologiaan liittyvistä nykyhetken ja lähitulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeista maakunnan yrityksissä.

Selvitysraporttia käytetään pohjana opettajille suunnatun koulutuksen järjestämisessä sekä oppilaitosten kurssisuunnittelussa. Alueen oppilaitosten (KSAO, Ekami, Xamk) opettajille on järjestetty ajantasainen koulutus dronen operoinnista, aihepiiriin liittyvistä teknologioista sekä lainsäädännöstä.

Suunnitelma droneteknologian koulutusvastuiden jakamisesta alueen oppilaitosten kesken (KSAO, Ekami, Xamk). Suunnitelman avulla vältetään päällekkäisiä koulutusohjelmia ja mahdollistetaan kunkin oppilaitoksen keskittyminen tiettyyn erityisalaan. Suunnitelma tukee myös mielekkäiden jatko-opintopolkujen muodostumista maakunnan ammattioppillaitoksista ammattikorkeakouluun. Tämä tukee nuorten kiinnittymistä maakuntaan.

Yhteisesti muodostetut kirjalliset droneteknologian osaamiskuvaukset ja dronekoulutusten aihiot oppilaitoskohtaisen kurssisuunnittelun tueksi. Kurssiaihioiden rakentaminen toteutetaan osana koulutusvastuiden jakamissuunnittelua.

Yhteystiedot

Projektivastaava Niklas Paasalo
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
niklas.paasalo@ekami.fi
puh. 044 750 6786                    

Jaa