Läpi-VETO

 

Projektin kesto

1.1.2020 - 30.6.2022

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, koordinaattori
Etelä-Savon ammattiopisto
Kouvolan seudun ammattiopisto
Saimaan ammattiopisto Sampo
Muut yhteistyökumppanit:
Harjun oppimiskeskus ja Itä-Karjalan kansanopisto.

Kohderyhmä

Osallistuvien organisaatioiden johto, henkilöstö ja opiskelijat sekä työelämän edustajat

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on:

 • Laadunhallintajärjestelmien toimivuuden edistäminen.
 • Verkoston organisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden laatukulttuurin kehittymisen arviointi ja parantaminen.
 • Tietoisuuden lisääminen laadunhallinnasta erityisesti opiskelijoiden ja työelämä kautta.
 • Asiakaspalauteprosessin vaikuttavuuden parantaminen.
 • Tunnistaa ja jakaa verkoston organisaatioiden hyviä käytäntöjä sekä koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen.

Toteutus

 • Kartoitetaan ja tarvittaessa uudistetaan toimintajärjestelmän prosesseja ja menettelytapoja laadunhallinnan näkökulmasta. Luodaan toimintamalli laadunhallintajärjestelmän toimivuuden seurantaan.
 • Toteutetaan laatukulttuurin arvioinnit Q-KULT -menetelmällä ja tulosten analysoinnin pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmat. Hankeverkoston lisäksi organisaation laatukulttuuri arvioidaan hankkeessa mukana olevissa yhteistyöoppilaitoksissa Harjun oppimiskeskuksessa ja Itä-Karjalan kansanopistossa.
 • Muokataan Q-KULT -työväline opiskelijoille ja työelämälle soveltuvaksi arviointivälineeksi. Pilotoidaan muokattu arviointityöväline opiskelija- ja työelämäryhmillä.
 • Selvitetään asiakaspalautteiden keräämis-, käsittely- ja hyödyntämisprosessit. Laaditaan toimintamalli saadun tiedon käsittelyyn, jakamiseen ja hyödyntämiseen sekä niiden pohjalta tapahtuvaan kehittämiseen. Perehdytetään työelämää valtakunnallisen työelämäpalautteen käyttöönotosta.

Tulokset

Hankkeen tuloksena

 • Pedagogiset prosessit on uudistettu ja toimintamalli laadunhallintajärjestelmän toimivuuteen on valmis.
 • Q-KULT -arvioinnit on toteutettu sekä organisaatiokohtainen ja verkoston yhteinen toimintasuunnitelma on tehty.
 • Opiskelijoille ja työelämälle muokattu Q-KULT -työväline on pilotoitu.
 • Valmis toimintamalli palautejärjestelmillä saadun tiedon käsittelyyn, jakamiseen ja hyödyntämiseen on käytössä. Työelämäperehdytykset on toteutettu.

Laadunhallinnan kriittisiä pisteitä arviointilomake

Opiskelijoiden Q-kult esittely ja ohje arviointiin

Q-kult arviointityökalu opiskelijoille neljä osa-aluetta

Q-kult arviointityökalu opiskelijoille

Työelämäpalaute-esite

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Timo Erikoinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
timo.erikoinen(a)ekami.fi
Puh. 0400 881 618

 

Jaa