Ohjauksen nivelet kuntoon

Projektin kesto

13.11.2020 – 30.6.2022

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Turun kaupunki (TAI, koordinaattori)
Invalidisäätiö (Live)
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kpedu
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Tampereen kaupunki (Tredu)
Turun kristillisen opiston säätiö

Kohderyhmä

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat, opettajat ja ohjaushenkilöstö, hakijat, perusopetuksen ohjaushenkilöstö, sidosryhmät

Tavoite

Hankkeen tarkoituksena on tehostaa ammatillisen koulutuksen ja perusopetuksen nivelvaiheen yhteistyötä, vahvistaa ammatillisten opiskelijoiden toimintakykyä ja heidän kiinnittymistään opintoihin sekä kehittää urasuunnittelua ja opintojen jälkeisen nivelvaiheen ohjausta.

Ekamin osahankkeen tavoitteena on

 • Yhtenäistää saattaen vaihto –toiminnan mallia ja kirjauskäytäntöjä yhteistyössä peruskoulujen kanssa.
 • Kehittää uusia tutustumistapoja ja markkinointimateriaalia eri väyliä hakeville hakijoille.
 • Kehittää etäohjausta sekä ohjaustoimijoiden osaamista digivälineiden hyödyntämisessä.
 • Ottaa käyttöön ohjauksen chat-palvelu koulutusneuvonnan tueksi.
 • Sujuvoittaa jatkuvan haun prosesseja yhteistyössä koulutusalojen kanssa. 
 • Tehostaa opintojen päättövaiheen ohjausta yhdessä sidosryhmien kanssa ja suunnitella jatko-ohjauksen toimintatavat.

Toteutus

 • Yhtenäistetään saattaen vaihtaen –mallia alueellisessa oppivelvollisuustyöryhmässä.
 • Suunnitellaan ja laaditaan koulutusten ja oppilaitoksen markkinointimateriaalia ja tutustumistapoja hakijoiden ohjauksen tueksi osittain ostopalveluna.
 • Järjestetään konsultoivaa valmennusta/koulutusta etäohjauksesta sekä kehitetään etäohjausta hyödyntäen olemassa olevia verkko-opetuksen ja -ohjauksen välineitä.
 • Suunnitellaan, hankitaan ja otetaan käyttöön ohjauksen chat-palvelu koulutusneuvonnan tueksi. 
 • Kehitetään Kohti ammattia -jaksoa jatkuvan haun opiskelijoille sopivaksi ja terävöitetään oppilaitoksen eri toimijoiden roolia jatkuvan haun opiskelijoiden parissa.
 • Vahvistetaan ja kehitetään opintojen aikaista uraohjausta vahvassa yhteistyössä opojen, ammatillisten opettajien, hoksaajien ja erityisen tuen ohjaavien opettajien kanssa.
 • Työelämään ohjauksessa vahvistetaan yhteistyötä sidosryhmien, kuten esim. TE-toimiston kanssa huomioiden erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat.
 • Suunnitellaan ja pilotoidaan jatko-ohjauksen toteutustavat. Samalla kehitetään alumnitoimintaa.

Tulokset

Tuloksena hankkeesta on

 • Alueellinen saattaen vaihtaen –toimintamalli peruskoulujen ja muiden tahojen kanssa.
 • Uudet tutustumistavat ja markkinointimateriaalit.
 • Etäohjauksen ja koulutusneuvonnan toimintamallit.
 • Toimiva ja selkeä jatkuvan haun prosessi.
 • Jatko-ohjauksen malli ja opintojen loppuvaiheen yhteistyöverkosto.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Annu-Riina Laine
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
annu-riina.laine(at)ekami.fi
puh. 044 7681 367

Jaa