Ohjaus, opinnollistaminen ja osaamismerkit

Projektin kesto

1.1.2021 - 31.10.2022.

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Taitotalo Oy, hallinnoija
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Aikuiskoulutus Taitaja

Kohderyhmä

 • Ammatillisen koulutuksen heikoilla perustaidoilla aloittavat henkilöt
 • Henkilöt, joilla ei ole suomalaista peruskoulutusta
 • Henkilöt, joilla on heikot oppimisvalmiudet
 • Kuntoutuksessa ja/tai välityömarkkinoilla olevat henkilöt

Tavoite

 • Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen logistiikka-alalla.
 • Logistiikka-alan koulutuksen kehittäminen Kymenlaaksossa.
 • Sujuvat siirtymät ja opintopolut peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluun.
 • Logistiikka-alan koulutuksen vetovoiman lisääminen.

Toteutus

Hankkeen toimenpiteet ovat:

 • Ekamin opinnollistamisen mallin toimivuuden arviointi, tarvittavien muutostoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä Ekamin opinto- ja uraohjaajien, hoksaajaopettajien, ohjaavien opettajien, Rannikkopajojen ja Sotek-säätiön toimijoiden kesken.
 • Osaamismerkkien sisällyttäminen opinnollistamisen malliin.
 • Opinto- ja urasuunnittelun itseohjautuvuutta tukevan tiedotus- ja oppimateriaalin tuottaminen opiskelijoiden sekä opinto- ja uraohjaajien käyttöön ja liittäminen osaksi opinnollistamisen mallia. 
 • Opintosisältöjen tuottaminen opintotarjontaan jatko-opinto- ja työllistymisedellytyksiä parantavista sisällöistä ja niiden liittäminen osaksi opintotarjontaa. 
 • Ammatillisiin opintojen aikana suoritettavien amk-opintojen suunnittelu ja suorittamisen pilotointi (=Väyläopinnot).
 • Pilotoidaan ja otetaan käyttöön ”Toiminta digitaalisessa ympäristössä osaamisen” -osaamismerkistö osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineeksi.
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koordinoimassa Erasmus+ KA2 hankkeessa Healthy future kehitettyjen matkailu- ja ravitsemisalan kestävän kehityksen osaamismerkkien muokkaaminen muilla aloilla käyttöön otettaviksi.

Tulokset

 • Uudistettu opinnollistamisen malli on otettu käyttöön opinto- ja uraohjauksen työvälineenä.
 • Mittaristo: Opinnollistamisen malliin lisätty osaamismerkit ja opinto- ja uraohjauksen itseohjautuvuutta tukeva materiaali, opinnollistamisen malli systemaattisesti käytössä kaikilla koulutusaloilla
 • Digitaaliset osaamismerkit (toiminta digitaalisessa ympäristössä ja kestävä kehitys) on otettu käyttöön osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen välineinä.
 • Mittaristo: Digitaaliset osaamismerkit käytössä 
 • Väylä-opintojen tarjonta on monipuolistunut.
 • Mittaristo: Pilotoidut väyläopinnot, käyttöönotetut tarjonnassa olevat väyläopinnot

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Antti Avelin
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
antti.avelin(a)ekami.fi
Puh. 050 596 5478

Jaa