Oikeus uudistua

Hanke on osa Opetushallituksen Oikeus osata -kehittämisohjelmaa. 
Toimintakulttuurin uudistamisen ja sen johtamisen tuki

Projektin kesto

1.1.2021 - 31.12.2022

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Koulutuskuntayhtymä Tavastia (koordinoija)
Hämeen ammatti-instituutti
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto SAMIedu
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Lounais-Hämeen Koulutuskuntayhtymä
Optima
Saimaan ammattiopisto, Sampo
Sataedu
Suomen yrittäjäopisto
Suupohjan koulutuskuntayhtymä, VUOKSI
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Valkeakosken ammattiopisto
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon ammattiopisto

Kohderyhmä

Ekamin johto ja esimiehet, erityisesti koulutuksen esimiehet

Tavoite

Ammatillisen koulutuksen reformi on aiheuttanut viime vuosina suuria muutoksia opettajuuteen, toimintaprosesseihin ja johtajuuteen. Tähän haasteeseen on Ekamissa vastattu tiimioppimista, tiimityöskentelyä ja tiimiorganisaatiota kehittämällä. Kehittämistyö jatkuu osana strategisia koulutusten laatutakuun sekä toiminnan jatkuvuuden ja uudistumisen kehittämisohjelmia.

Hankkeella on kaksi tavoitetta: henkilöstöä vahvasti osallistavan muutosjohtamismallin kehittäminen ja tiimiorganisaation kehittäminen.

Toteutus

Tavoitteisiin pyritään muun muassa vahvistamalla muutosjohtamisosaamista esimerkiksi muutosviestintää kehittämällä. Kehittämisen osa-alueita ovat myös etäopetuksen ja etätyön johtaminen. Hankkeessa analysoidaan aiemmin luotua ”tiimin tapa toimia” -sopimuksen toimivuutta ja kehitetään toimivuuden seurantamenetelmiä. HR:n sparrauskeskustelujen toimintamalli (vertaissparrausryhmät) laajennetaan pedagogiseen ja palvelujen johtamiseen.

Tulokset

Hankkeen tuloksena on luotu työkaluja ja toimintamalli muutoksen läpivientiin eri tilanteissa sekä aiempaa toimivampi tiimiorganisaatiomalli. Muutoksen toteutumista arvioidaan henkilöstön tyytyväisyyskyselyjen tulosten perusteella sekä mahdollisissa sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneissa.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sari Leppänen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
sari.leppanen(a)ekami.fi
p. 044 767 8225

Jaa