Perusteista poluille

Projektin kesto

1.1.2021 - 30.6.2022

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia (koordinaattori)
Careeria Oy (osakoordinaattori, perustaitojen kehittäminen)
Kouvolan Seudun Ammattiopisto KSAO (osakoordinaattori, jatko-opintovalmiuksien kehittäminen)
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami

Ekami mukaan lukien hankkeessa on yhteensä 17 kumppania (osatoteuttajaa) eri puolilta Suomea.

Kohderyhmä

Oppilaitosten opiskelijat, opettajat ja ohjaushenkilöstö sekä työelämäkumppanit

Tavoite

  • Yhteisten tutkinnon osien integrointi työelämässä oppimisen osaamisen hankkimisessa ja osaamisen arvioinnissa.
  • Opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen.   

Toteutus

  • Suunnitellaan yksilöllisiin oppimistarpeisiin perustuvat ja työelämään integroidut yhteisten tutkinnon osien toteuttamismallit. 
  • Suunnitellaan opiskelijalähtöisiä osaamisen arvioinnin toteuttamistapoja työelämään integroituihin yhteisiin tutkinnon osiin.  
  • Rakennetaan ItsLearning -oppimisympäristössä oleviin yhteisten tutkinnon osien verkko-opintoihin syventävät oppimissisällöt jatko-opintoihin tähtääville opiskelijoille.   

Tulokset

  • Tuloksena hankkeesta on yhteisten tutkinnon osien monipuolistuneet suorittamistavat ja osaamisen arvioinnin toteuttamistavat. 
  • ItsLearning -oppimisympäristöön on luotu jatko-opintoihin tähtäävien opiskelijoiden syventävät oppimissisällöt. 

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Nina Turunen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
nina.turunen@ekami.fi
puh. 044 702 5567

 

Jaa