Turvallinen logistiikan tulevaisuus - TLT

Projektin kesto

1.7.2021 - 30.6.2023

Rahoittaja

Uudenmaan liitto, Kymenlaakson liitto

REACT-EU-EAKR-hanke
Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19 pandemian johdosta toteutettavia toimia.

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, hallinnoija
Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami

Kohderyhmä

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat satamasidonnaiset logistiikka-alan yritykset sekä muut logistiikka-alan yritykset.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on kehittää satama-alueen logistiikan turvallisuutta. Tavoitteena on saada kerättyä tietoa turvallisuuden nykytilasta ja sen kehittämiskohteista. Kerätyn aineiston pohjalta luodaan suosituksia ja kehittämiskohteita satama-alueen logistiikan turvallisuuden kehittämiseen sekä koulutusaihioiden muodostamiseen ja näiden pilotointia. Painopiste logistiikan lastiturvallisuuden kehittämisessä on ympäristössä, kuten sään ääri-ilmiöt ja korona-pandemia. Tavoite on saada simulaattorit vahvemmin mukaan koulutukseen.

Toteutus

Hanke toteutetaan useammassa jaksossa. Alussa painopiste on tiedonkeruussa yrityksiltä ja niiden työntekijöiltä. Tiedonkeruu jatkuu lähes koko hankkeen ajan. Painopiste alkaa painottua kerätyn tiedon analysointiin ja pilotoinnin suunnitteluun kerätyn aineiston ja analyysien perusteella. Hankkeen lopussa toteutetaan yhteistoiminnallisen turvallisuuskulttuurin implementointi.

Tulokset

Hankkeen keskeisimpänä tuloksena saadaan kehitettyä ja lisättyä satamasidonnaisten logistiikkayritysten kokonaisturvallisuusajattelua ja -käytänteitä. Tärkeässä roolissa on huomioida ihmisten, koneiden ja ympäristöolojen vuorovaikutuksen merkitys onnettomuustilanteissa. Turvallisuuskulttuurin kehittämisellä satamasidonnaiset yritykset pystyvät turvaamaan toimintojaan sekä normaali-, että poikkeusoloissa aiempaa paremmin. Pitkän aikavälin mahdollisena ja tavoitteellisena tuloksena on vähentää rahti- ja työtapaturmien määrää. Näin saadaan vähennettyä negatiivisia seurauksia henkilöstölle, ympäristölle ja yritysten taloudelle.

Riskien arviointiin perustuvan koulutussuunnittelun tuloksena on mahdollista luoda toimintamalleja, jotka hyödyntävät tulevaisuudessa satamasidonnaisia logistiikkayrityksiä, viranomaisia sekä yhteiskuntaa laajemmin.

Yhteystiedot

Projektivastaava Niklas Paasalo
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
niklas.paasalo@ekami.fi
puh. 044 750 6786

Projektiasiantuntija, merenkulku Maria Kämäräinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
maria.kamarainen@ekami.fi
puh. 041 546 0056

Projektiasiantuntija, logistiikka Antti Avelin
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
antti.avelin@ekami.fi
puh. 050 596 5478                                                                        

   

Jaa