VASKI

- Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Projektin kesto

1.1.2022 – 31.12.2023

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttaja

Pääkoordinoija Sataedu
Osakoordinaattoreina toimivat Perho, Sykli, Optima, LHKK ja Luovi
Mukana on 61 ammatillista oppilaitosta, mikä kattaa suuren osan Suomen ammatillista oppilaitoksista.

Kohderyhmä

Projekti on valtakunnallinen koordinaatiohanke ja sen kohderyhmänä ovat kaikki ammatillisen koulutuksen toimijat.

Tavoite

VASKI-hanke on osa ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on tukea Agenda 2030-tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa sekä vahvistaa kestävää kädenjälkeä.

Projektin myötävaikutuksena ammatillisten oppilaitosten omaa kestävän kehityksen ohjelmatyötä vahvistetaan. VASKI-verkosto kehittää koko ammatillisen koulutuksen toimintaa kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi.

Työpaketit, joihin Ekami osallistuu

Asiantuntijatuki oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön

 • Suomen ympäristöopisto Sykli, koordinaattori
 • Työpaketissa tarjotaan asiantuntijatukea oppilaitoksille kestävän kehityksen ohjelmatyön tukemiseksi ja vastuullisuuden strategiapolun suunnittelua varten.

 

Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta

 • Ammattiopisto Luovi, koordinaattori
 • Työpaketin tavoitteena on hiilijalanjäljen mittaamiseen ja seurantaan tarkoitetun laskentamallin- ja työkalun kehittäminen.​ Työpaketissa annetaan tukea raportointiin ja viestintään sekä hiilijalanjäljen pienentämistoimenpiteisiin.
 • Toiminta on jaettu ydinryhmän (LHKK, SASKY, Sakky ja SYKLI) sekä sparrausryhmien toimintaan. Ekami kuuluu hankkeen sparrausryhmään.

 

Toteutus

Työpaketti Asiantuntijatuki oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön

 • Kootaan ja jaetaan materiaalia kestävän kehityksen ohjelmatyön tueksi. Järjestetään työpajoja ja vertaisoppimisen webinaareja, joissa pureudutaan ohjelmatyössä esiin tulleisiin haasteisiin ja jaetaan hyviä käytäntöjä. Aiemmin kehitetyt menetelmät ja työkalut, kuten Ammatilliset oppilaitokset kestävän elämäntavan edistäjinä -hankkeessa (rahoittaja OPH 2019-2021) tuotettu Johdanto kestävään tulevaisuuteen -verkkokurssi sekä Agenda2030-teemaan pohjautuvat osaamislupaustyöpajat, ovat hanketoimijoiden käytettävissä ja niiden käyttöön ohjataan osana työpakettia.

 

Työpaketti Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta

 • Oppilaitoskohtaisen hiilijalanjäljen laskeminen ja vertailutiedon tuottaminen yhteiseen raporttiin. Toimenpiteiden määrittäminen hiilijalanjäljen pienentämiseksi henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä osallistaen. Sisäisen ja ulkoisen raportointi- ja seurantamallin kehittäminen.

Tulokset

Projektin ydintavoitteena on koota hankkeen eri teemojen lopputuloksista yhteen ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, joka toimii työkaluna ammatillisen koulutuksen järjestäjille tavoiteltaessa kestävää ja vastuullista toimintaa sekä edistäen vihreää siirtymää.

 

Työpaketti Asiantuntijatuki oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön

 • Hankkeen päätyttyä oppilaitoksilla on selkeä suunnitelma kestävän kehityksen edistämiseksi ja toteuttamiseksi omissa oppilaitoksissaan. Kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehitystyö on siinä tilassa, että se voi jatkua osana oppilaitoksen prosesseja hankkeen päättymisen jälkeen itsenäisesti.

 

Työpaketti Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta

 • Yhteinen laskentaperusta ja työkalu ammatillisten oppilaitosten hiilijalanjäljen laskemiseksi, jossa olisi:
 • Vertailutiedot (nykytilanne ja tavoite) hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten hiilijalanjäljestä -> tietojen kansallinen raportointi- ja seurantamalli mm. hankkeessa syntyvän kestävän kehityksen verkoston käyttöön.
 • Konkreettisia toimenpiteitä ammatillisten oppilaitosten hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
 • Sähköinen julkaisu: Ammatillisen koulutuksen ja sidosryhmien toimijoiden tietoisuuden ja osaamisen lisääntyminen hiilijalanjäljestä ja kestävästä kehityksestä: Ammatillisen koulutuksen kestävän kädenjäljen vahvistaminen ja vihreän siirtymän edistäminen.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Linda Jaatinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI
linda.jaatinen(a)ekami.fi
Puh. 044 755 5195
 

 

Jaa