Virtual Learning Lab

Projektin kesto

01.01.2021 - 31.12.2022

Rahoittaja

Uudenmaan liitto, Kymenlaakson liitto, EAKR

Toteuttaja

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Kohderyhmä

Kymenlaakson pk-yritykset ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston henkilökunta, opiskelijat sekä valmennettavat.

Tavoite

1. Kehittää ja ottaa käyttöön ajasta, paikasta ja käytettävissä olevasta laitteesta riippumaton virtualisointialusta verkko-opiskeluun, yritysyhteistyöhön ja yhteisöllisiin kokoontumisiin.

2. Kehittää Ekamin teknologia- ja verkkopedagogiikkaosaamista sille tasolle, että voidaan toimia edelläkävijöinä ja tarjota pilvipalveluihin ja virtualisointialustaan liittyvää osaamista alueen yrityksille, oppilaitoksille ja muille sidosryhmille.

Toteutus

  • Virtualisointialustojen ja työkalujen vertailu ja kilpailutus
  • Virtualisointialustan hankinta ja alustan tekninen käyttöönotto osaksi Ekamin pilvipalveluja
  • Alustan sisällöllinen suunnittelu ja testaus, pilotointisuunnitelma ja -toteutus koulutusaloille, yritysyhteistyössä ja koulutusviennissä
  • Virtualisointialustan käytön mallintaminen osaksi Ekamin verkko-oppimisympäristöjä ja hybridikoulutusmallia
  • Kokemusten ja osaamisen jakaminen yritys- ja oppilaitosverkostoissa mm. verkkowebinaareina

Tulokset

1. Virtualisointialusta on otettu käyttöön osana Ekamin etä- ja hybridikoulutusmallia sekä yritysyhteistyötä

2. Virtuaalityöpöytä on jatkuvassa käytössä pilottialoilla sekä opetuksessa että yritysyhteistyössä

3. Malli ja ohjeet virtualisointialustan käytöstä kaikille koulutusaloille, ketterästi reagoivaan täydennyskoulutukseen ja koulutusvientiin

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Linda Jaatinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI
linda.jaatinen(a)ekami.fi
puh. 044 755 5195

System specialist Jani Vartiainen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
jani.vartiainen(a)ekami.fi
puh. 044 747 5012
 

Jaa