Käynnissä olevat hankkeet | Finders

Käynnissä olevat hankkeet

CoMET - Internationally Competitive Maritime Education for Modern Seagoing and High Quality Port Service

Hankkeen tavoitteena on yhdistää meri-simulaattorikeskukset Itämeren yli.

Digiaktorit

Hankkeen tavoitteena on edistää kohderyhmään kuuluvien nuorten koulutus- ja työllistymisvalmiuksia hyödyntämällä sosiaalisia ja teknologisia innovaatioita sekä digitalisoitusmiskehitystä.

Etiäinen - koulutustarpeiden ennakointi

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi ennakointitiedon tuottamisen malli, jonka avulla oppilaitokset pystyvät nopeasti reagoimaan yritysten muuttuneisiin osaajatarpeisiin.

Green Data Center

Hankkeen tavoitteena on luoda kansainvälisesti opiskeltava datakeskusopintoihin painottuva tutkinnon osa.

Ohjaamo Hamina - Oma polku aikuisuuteen

Hankkeen tavoitteena on moniammatillisen palvelupisteen, Ohjaamon, mallintaminen ja käynnistäminen, niin että nuorille löydetään tarkoituksenmukaisia ja joustavia polkuja koulutukseen ja työn pariin.

Parasta johtamista - itäinen verkosto

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen järjestäjien osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtamisen sekä opiskelijakumppanuuksien johtamisen ja johtamiskulttuurin kehittäminen.

Pärjään Pyhtäällä - Pyhtään Ohjaamo

Hankkeen tavoitteena on tuoda nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelut saman katon alle. Vähentäen näin päällekkäistä ja turhaa työtä, edistäen uusien innovaatioiden syntymistä ja edistää konkreettisen yhteistyön syntymistä palveluntarjoajien välillä.

Robots are us

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ohjelmoida kansainvälisissä opiskelijatiimeissä robotteja, jotka suoriutuvat puhtaanapidon tehtävistä.

TAHTI

Hankkeen tavoitteena on edistää koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä ohjaamalla kohderyhmän aikuisia tutkinnon suorittajia tarvittavien perustaitojen hankkimisessa ja vahvistamalla heidän opiskeluvalmiuksiaan.

Technology Playground for Future Jobs

Hankkeen tavoitteena on saattaa osaajat, koulutusorganisaatio, yritykset sekä teknologia-asiantuntijaverkostot luomaan uudenlaista innovaatioalustaa Technology Playgroundia.

Tiimioppimista työelämässä

Hankkeen tavoitteena on työelämäyhteistyön ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen osana opiskelijoiden yksilöllisten polkujen toteutusta.

Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla

Hankkeen tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen logistiikka-alalla ja alan koulutuksen vetovoiman lisääminen logistiikka-alan koulutusta kehittämällä.

Up Action - Silta tulevaisuuden yrittäjyyteen

Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä kehittämällä työelämätaitoja, yrittäjyystietoa ja -kokemuksia ja sitä kautta tukea nuorten siirtymistä jatkokoulutukseen, työelämään ja yrittäjyyteen.

Jaa