Käynnissä olevat hankkeet

Digitaalinen Merikarhu 2.0

Tavoitteena on kehittää koulualus Merikarhusta digitalisaation avulla vähäpäästöisempää ja modernia oppimisympäristöä sen kaikille käyttäjäryhmille.

EKAmies - Etäpajalta ammattiin ja työhön

Hankkeen päätavoitteena on nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisy ja tasaarvon lisääminen Etelä-Kymenlaaksossa.

ETUKENO - nopea työllistyminen Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille

Hankkeen tavoitteena on työllistää osallistujia Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille ja kehittää uusia innovatiivisia keinoja nopean työllistymisen edistämiseksi

ImProfEdu

Hankkeen tavoitteena on parantaa ammatillista koulutusta digitaalitekniikoiden avulla keskittyen Venäjän ja Suomen työmarkkinoiden tarpeisiin.

Jatkoon

Hankkeen tavoitteena on lisätä jatkuvassa oppimisessa aliedustettuina olevien ryhmien osal-listumista, tukea henkilöiden työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia ja opiskelumotivaatiota sekä parantaa henkilöiden työmarkkina-asemaa.

Oikeus uudistua

Tavoitteena on henkilöstöä vahvasti osallistavan muutosjohtamismallin kehittäminen ja tiimiorganisaation kehittäminen.

Oppiva Ekami

Työelämäpalautteen hyödyntämisen mallin ja kehittämistoimenpiteiden seurannan toimintamallin suunnittelu

Turvallinen logistiikan tulevaisuus - TLT

Hankkeen tavoitteena on kehittää satama-alueen logistiikan turvallisuutta

VASKI

Hanke on osa ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on tukea Agenda 2030-tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa sekä vahvistaa kestävää kädenjälkeä.

Virtuaalisesti omalla polulla

Hankkeen tavoitteena on kehittää uraohjaukseen uusia toimintamalleja, joka edistävät oppijoiden työllistymistä ja uravalintaa.

Virtual Learning Lab

Tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön ajasta, paikasta ja käytettävissä olevasta laitteesta riippumaton virtualisointialusta verkko-opiskeluun, yritysyhteistyöhön ja yhteisöllisiin kokoontumisiin.

Jaa