Kestävä tulevaisuus

Osana strategista kehittämisohjelmaa Ekamille on myönnetty ympäristöjohtamisen sertifikaatti ISO14001

ISO14001 sertifioinnin myötä Ekamille on luotu kestävän tulevaisuuden ja vastuullisuuden periaatteet sekä kestävän tulevaisuuden kolme vuotinen kehittämisohjelma, johon on määritetty neljä päätavoitetta toimenpiteineen ympäristöasioiden kehittämiseksi koko koulutuskuntayhtymässä.

 

 

Ympäristöjohtamisen keskiössä Ekamin toiminnassa ovat kestävän kehityksen arvot

 

  • Ekologinen kestävyys
  • Taloudellinen kestävyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Kulttuurinen kestävyys

 

Ekamin neljällä eri kampuksella toimivat koulutusalatiimit, sisäiset palvelut ja Rannikkopajat ovat laatineet toimintaansa kuvaavat kestävän tulevaisuuden suunnitelmat, joissa tiimit ovat asettaneet toiminnalleen tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla edistämme ympäristövastuullista toimintaa, turvallisuutta ja kestävää kehitystä.

 

Kestävän tulevaisuuden ja vastuullisuuden periaatteet

 

Ekami konsernin strategisena tavoitteena on kestävän tulevaisuuden varmistaminen. Tavoitteen saavuttamiseksi toimimme taloudellisesti, vaikuttavasti ja vastuullisesti omistajakuntien tavoitteet huomioiden sekä kestävää tulevaisuutta edistäen.​

Toimintaamme ohjaa kestävän tulevaisuuden ja vastuullisuuden periaatteet. Sitoudumme toimimaan ja käyttämään resursseja ympäristöä säästäen​

  • hyödyntämällä tarkoituksen mukaista teknologiaa sekä digitaalisia viestintä- ja oppimisympäristöjä​

  • huolehtimalla lajittelusta ja edistämällä kierrätystä sekä materiaalien tehokasta käyttöä​

  • lisäämällä henkilöstön, opiskelijoiden ja valmennettavien sekä sidosryhmien ympäristö-tietoisuutta ja -osaamista​

  • vähentämällä energiankäyttöä ja pienentämällä hiilijalanjälkeämme.​
    ​​​​​​​

Sitoudumme ympäristön suojelemiseen ja sen tason jatkuvaan parantamiseen sekä organisaatiotamme koskevien sitovien velvoitteiden täyttämiseen. Kestävä tulevaisuus ja vastuullinen toiminta on osa jokapäiväistä arkeamme ja koskee kaikkia toimintojamme.​

Lisätietoja:

Ympäristökoordinaattori Linda Jaatinen

Lue lisää 100 % siisti Ekami -kampanjasta.

Jaa