Kestävä tulevaisuus

Kestävän tulevaisuuden ja vastuullisuuden periaatteet

 

Ekami konsernin strategisena tavoitteena on kestävän tulevaisuuden varmistaminen. Tavoitteen saavuttamiseksi toimimme taloudellisesti, vaikuttavasti ja vastuullisesti omistajakuntien tavoitteet huomioiden sekä kestävää tulevaisuutta edistäen.​

Toimintaamme ohjaa kestävän tulevaisuuden ja vastuullisuuden periaatteet. Sitoudumme toimimaan ja käyttämään resursseja ympäristöä säästäen​

  • hyödyntämällä tarkoituksen mukaista teknologiaa sekä digitaalisia viestintä- ja oppimisympäristöjä​

  • huolehtimalla lajittelusta ja edistämällä kierrätystä sekä materiaalien tehokasta käyttöä​

  • lisäämällä henkilöstön, opiskelijoiden ja valmennettavien sekä sidosryhmien ympäristö-tietoisuutta ja -osaamista​

  • vähentämällä energiankäyttöä ja pienentämällä hiilijalanjälkeämme.​
    ​​​​​​​

Sitoudumme ympäristön suojelemiseen ja sen tason jatkuvaan parantamiseen sekä organisaatiotamme koskevien sitovien velvoitteiden täyttämiseen. Kestävä tulevaisuus ja vastuullinen toiminta on osa jokapäiväistä arkeamme ja koskee kaikkia toimintojamme.​

Jaa