Laatutyö Ekamissa

Ekami sai ISO 9001:2015 laatusertifikaatin vuonna 2018. Sertifikaatti koskee koko Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymäkonsernin toimintaa, niin Etelä-Kymenlaakson ammattiopistoa, Rannikkopajoja kuin Ekami Consulting Oy:tä (Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutuskeskus Oy) ja Primus High Tech Oy:tä.

Yhdessä sovitut toimintatavat on kuvattu Ekamin toimintajärjestelmään, jonka avulla varmistetaan asiakkaiden saaman palvelun laatu. Perusajatuksena on toiminnan laadun jatkuva parantaminen. 

Toimintatapoja, -malleja ja -prosesseja kehitetään asiakas- ja sidosryhmäpalautteiden toiveiden mukaisesti. Toimintamme laatua seuraa sekä Opetushallitus että ISO 9001 -järjestelmän toimivuutta auditoiva Kiwa Inspecta Oy. 

Muita tärkeitä laadunhallinnan työvälineitä ovat itsearvioinnit, sisäiset auditoinnit sekä vertaisarvioinnit niin Ekamin sisällä kuin eri oppilaitosten kesken. Koulutuskuntayhtymän johto seuraa laadunhallinnan toimenpiteitä säännöllisesti kuukausittain.

Ammatillisten oppilaitosten joukossa Ekami on edelläkävijä digitaalisten opiskelija- ja henkilöstöpulssien hyödyntämisessä. Kyselyt toteutetaan sähköpostitse tai mobiilisti neljä kertaa vuodessa, ja tulokset ovat digitaalisten raportointityökalujen kautta koulutusalojen esimiesten käytössä nopeasti. Tämä luo hyvän pohjan arjen toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Lisätietoja

Laatupäällikkö
 

Jaa