Kiltakoulut - valikoituja, hyväksi koettuja oppimismenetelmiä

Ekamissa toimii tällä hetkellä neljä kiltakoulua: Datakilta Original, Kokkikilta, Tarjoilijakilta Original ja Matkailukilta. Kiltakouluissa tavoitteena on rakentaa turvallinen ja digitalisaatiota hyödyntävä oppimisympäristö, jossa virheet ovat sallittuja. Kullekin opiskelijalle rakentuu heti opintojen alusta oma oppimispolku ja oppimisen ratkaisut tehdään kunkin opiskelijan yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Tiimi- ja vertaisoppiminen sekä yhteisöllisyys luovat hyvää yhteishenkeä ja tukevat oppimista. Oikeat asiakastyöt ja yrittäjämäiset toimintatavat kartuttavat pystyvyyden tunnetta. Asiakastöistä syntyneet työnäytteet luovat oivan pohjan työelämään siirtymiselle. Ekamin Kiltakouluilla on myös omat nettisivut.

Tutustu kiltakouluihimme:

 

Ekamin ruokapalvelualalla toimivassa Kokkikillassa opitaan alan ammattilaiseksi. Keittiötyössä tarvitaan joustavuutta, joukkuehenkeä ja kädentaitoja. Kokkikillassa opiskellaan tiimeissä oppien toinen toiselta, pidemmälle ehtineet ohjaavat vasta-alkajia. Opiskelun aikana osallistutaan aktiivisesti työelämäyhteistyöhön ja tehdään erilaisia oppimisprojekteja kuten popup –tapahtumia, joissa karttuvat monipuoliset työelämätaidot. Oppimisessa ja osaamisen näkyväksi tekemisessä hyödynnetään muun muassa digitaalisia työkaluja. Kokkikillassa on tärkeää löytää jokaiselle oppijalle paras mahdollinen tapa oppia ja edetä kohti unelmia.

Tutustu Ekamin Kokkikillan verkkosivuihin

 

Seuraa meitä:

 

Ekamin tarjoilijakoulutuksessa noudatetaan kiltakoulun periaatteita, jolloin muun muassa digivälineitä ja mediaa hyödyntäen hankitaan osaamista, ammattitaitoa ja työelämävalmiuksia käytännön työtehtävissä. Tarjoilijakillassa opiskellaan tiimeissä ja jokaisen opiskelijan kohdalla huomioidaan yksilöllinen opintopolku.  Tiimitaitoja, vuorovaikutusosaamista, aktiivisuutta ja positiivista suhtautumista työhön harjoitellaan oppilaitosympäristössä kuin myös työpaikalla koulutusten aikana. Koulutuksessa korostetaan yhteisöllisyyttä ja hyvää yhteishenkeä niin opiskelijoiden kuin työelämän edustajien kanssa.

 

Seuraa meitä:

#ekamintarjoilijakiltaoriginal

#ekamintarjoilijakilta

#ekamintarjoilijat

Datakilta Hamina on Ekamin datanomikoulutukseen perustettu kilta. Datakilta Hamina toimii Suomen original kiltana yhteistyössä muiden kiltakoulujen kanssa ympäri Suomen.

Tästä pääset Datakillan omille verkkosivuille

 

Ekamin uusin kilta on Matkailukilta

 

Jaa