Yrittäjyysopinnot

Perustutkinnot

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, joka on kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhteisten tutkinnon osien osa-alue, 1 osp, painottaa oma-aloitteisuutta, asiakaskeskeisyyttä ja taloudellista ajattelua. Ymmärrät yrittäjyyden merkityksen, oman alasi yritysten roolin osana yhteiskuntaa ja osaat pohtia oman alasi yrittäjyyden tulevaisuutta. Lisäksi ideoit liikeidean ja pohdit sen toteuttamismahdollisuuksia.

Yritystoiminnan suunnittelu on ammatillinen valinnainen tutkinnon osa,15 osp. Kurssilla saat työkaluja oman liiketoimintasuunnitelman tekemiseen ja yrityksen perustamiseen, selvität omia vahvuuksia yrittäjänä, kehität liikeidean ja jalostat siitä liiketoimintasuunnitelman. Liiketoimintasuunnitelmassa selvitetään esimerkiksi toimintaympäristöä, myyntiä, markkinointia, rahoitusta jne.

Yrityksessä toimiminen on ammatillinen valinnainen tutkinnon osa, 15 osp. Kurssilla hankit osaamista teoriajakson jälkeen joko harjoitusyrityksessä tai vaikkapa jonkin projektin mukana yhteistyöyrityksessä. Opintojakso tarjoaa opiskelijalle kokemusta yritystoiminnasta, työkaluja yrittäjänä toimimiseen sekä käytännön tekemistä ja tiedon hankintaa.

 

Tutkinnon osat toteutuvat kaksi kertaa vuodessa aina lukukauden alussa. Rakenne on seuraavanlainen: alkuosa on lähiopetusta + verkko-ohjausta, mukana on myös ryhmätehtäviä, yritysvieraita ja yhteistyötä kehittämisyhtiö Cursorin kanssa.

Teoriaosuuden jälkeen alkavat vapaavalintaiset projektit, esim. yritysyhteistyö, toimiminen perheyrityksessä, NY toiminta, kevyt yrittäjyys, oman liiketoimintasuunnitelman tekeminen jne. Kaikki kurssin materiaali on Its Learning alustalla.

 

Jaa